Følg vandprocenten i kernemajs frem mod høst

Promilleafgiftsfonden for landbrug
I seks marker fordelt over det meste af landet følges vandprocenten i kernemajs i tiden op til høst. Anden prøve er udtaget 13/10-14/10.
I seks marker fordelt over det meste af landet følges vandprocenten i kernemajs i tiden op til høst. Anden prøve er udtaget 13/10-14/10. Der tages prøver igen 27/10, 3/11, 10/11 og senest ved høst af marken. Når marken høstes, vejes kerneudbyttet. Resultaterne kan ses på LandbrugsInfo den følgende torsdag eller fredag.


Prøverne fra 29/9-6/10 og 13/10-14/10
Den 13/10-14/10 har vandindholdet i kernemajsen i seks marker varieret mellem 34,0 og 55 pct. Vandprocenten har været lavest på Sjælland og højest i Bording. I forhold til første prøveudtagning i fem marker er vandindholdet i gennemsnit reduceret med 4,1 procentenheder varierende fra 0,3 til 7,0 procentenheder.

Vandprocenter i kernemajs udtaget 29/9-6/10 og 13/10-14/10

Område

Lokalitet

Sort

Sådato

Jordtype

Dato for
prøve-
udtagning

Pct. vand i kerner

Falster

Eskilstrup

Amelie

1/5

JB 6

30/9
13/10

41,4
40,0

Sjælland

Vordingborg

Klaymore

7/5

JB 11

29/9
13/10

Ingen prøver
34,0

Sydjylland

Vojens

Patrick

25/4

JB 1

29/9
13/10

48,3
41,3

Midtjylland

Brædstrup

Patrick

22/4

JB 4

3/10
13/10

43,3
43,0

Midtjylland

Silkeborg

Claxxon

9/5

JB 3

6/10
13/10

59,7
55,0

Midtjylland

Karup

Patrick

10/5

JB 1

30/9
13/10

55,0
48,0

Kernemajs høstes så vidt muligt med højest 40 pct. vand, hvilket er 3-4 uger senere end høsttidspunktet for helsæd. Når vandindholdet er kommet under 40 pct. afhænger det optimale høsttidspunkt af den metode, som anvendes ved opbevaring af kernemajsen. Vedrørende høst af kernemajs, se Plantenyt nr. 616 - 2008.

Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne aktivitet.

Kontakt dit lokale landbrugscenter , hvis du vil vide mere om dette emne!