Høst af kernemajs

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Kernemajs høstes med max. 40 pct. vand og mejetærskeren indstilles til høst af kernemajs.
Kernemajs skal så vidt muligt høstes med højest 40 pct. vand. Kernemajs høstes bedst med en mejetærsker med plukkebord, og mejetærskeren skal indstilles til majs.

Høsttidspunkt
Kernemajs høstes så vidt muligt med højest 40 pct. vand, hvilket er 3-4 uger senere end høsttidspunktet for helsæd. Når vandindholdet er kommet under 40 pct. afhænger det optimale høsttidspunkt af den metode, som anvendes ved opbevaring af kernemajsen. Opbevaringsmetoden er derfor det andet kriterium for valg af høsttidspunkt. Se forskellige muligheder for opbevaring i Dyrkningsvejledningen for kernemajs.

  Billede 1.
Indlejringen af stivelse i kernerne stopper, når vandindholdet kommer under 40 pct. På dette tidspunkt er den sorte plet ved kernernes tilhæftningssted synlig på kernerne, som er første kriterium for det optimale høsttidspunkt.

Høsten kan fastsættes efter følgende fire forhold:
Det optimale tørstofindhold til den aktuelle opbevaringsmetode
En uge efter at middeldøgntemperaturen er kommet under 10°C, eller så snart majsen kan tærskes.
En uge efter at mere end halvdelen af bladene er visnet pga. frost, eller så snart majsen kan tærskes.
Før en begyndende væltning eller afknækning af kolber får et betydeligt omfang.

Majsen høstes så snart, et af ovenstående kriterier er opfyldt, da en udsættelse af høsten øger risikoen for angreb af Fusarium. Selv om forholdene i punkt 1 er ideelle og langt må foretrækkes, kan det være forholdene under punkt 2, 3 og 4, der bestemmer høsttiden.

Mejetærsker med plukkebord
Kernemajs høstes og tærskes med mejetærsker. Det kræver som udgangspunkt en lettere ombygning af mejetærskeren. For at undgå, at der kommer alt for meget materiale ind gennem mejetærskeren, skal der monteres et plukkebord. I forhold til høst med alm. skærebord giver høst med plukkebord mindre spild, færre kernebeskadigelser, mindre snavs i mejetærskeren og en større høstkapacitet.

  Billede 2.
6 rk. majslukkebord. De findes med op til 12 rækker.

Plukkeborde findes i forskellige udførelser. Det er især de rivevalser, der trækker stænglerne nedenud af plukkebordet, der er forskellige. Nogle har snitteknive på valserne, men som regel er det nok, at det er et par rivevalser, som trækker stænglerne nedenud. Det kræver dog, at der under hver række sidder en roterende kniv, som findeler stænglerne og fordeler materialet jævnt på marken.

  Billede 3.
Rivevalser med underliggende roterende kniv til findeling af stænglerne.

Da plukkebordet er væsentligt tungere end et almindeligt skærebord, kan det være nødvendigt med ekstra affjedring i form af ekstra gasklokker til at optage plukkebordets bevægelser.

For at undgå tab af kolber, bør hastigheden på mejetærskeren være mellem 4 og 6 km i timen. Det er forholdsvist let at montere følere, som automatisk kan styre mejetærskeren i forhold til rækkerne. Det er en stor lettelse for føreren.

Almindeligt skærebord
Mindre arealer med kernemajs kan høstes med et almindeligt skærebord til korn. Der skal dog regnes med større spild af kolber, der falder ud over kniven.

Tærskecylinderen bør afdækkes med plader mellem slaglerne, så kolberne ikke kan falde ind i cylinderen. Cylinderhastigheden skal være lav for at undgå, at spindelstykkerne knuses for meget. Det vil for en almindelig cylinder være ca. 500 omdr. pr. minut.

Tærskebroen bør udskiftes med en bro med større afstand mellem brotrådene. Afstanden mellem bro og cylinder bør være ca. 25 mm for og ca. 20 mm bag. På rotormejetærsker udskiftes de forreste sektioner med mere åbne sektioner.

Soldkasse og underblæser
Undersoldet fjernes, og der sættes meget luft på oversoldet. Der kan anvendes lamelsolde, men de bliver let blokeret af fugtigt materiale, så der skal regnes med ekstra tid til rengøring af soldene. Det kan være nødvendigt at rense soldet mellem hver tankfuld.

  Billede 4.
Lamelsolde bliver let lukket af smuds.

Derfor anvendes næsesold med enten 32 mm huller eller 35 x 70 mm huller til våd kernemajs og til CCM anvendes næsesold med 40 x 80 mm huller. Returløbet afblændes med en plade over retursneglen.

  Billede 5.
Næsesold med 40x 80 mm huller til CCM-majs. Der er monteret en bolt i hver åbning for at forhindre større spindelstykker i tanken.

Halmsnitteren bør arbejde uden modskær, da spindelstykkerne er ret hårde og derfor belaster knive og modskær hårdt.

Rengøring mindst hver dag
Da materialet måske indeholder 50 pct. vand, vil støv og smuld let klistre fast i mejetærskeren. Hvis det får lov at tørre ind, hvilket let kan ske, hvis mejetærskeren overnatter indendørs, vil det være meget vanskeligt at gøre den ren igen. Derfor bør den gøres ren hver dag, før den parkeres for natten.

Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne aktivitet.

Kontakt dit lokale landbrugscenter , hvis du vil vide mere om dette emne!