Projektansvarlig

Dynamisk plantebeskyttelse

Projektets formål er at afdække mulighederne for at etablere en ny beslutningsstøttemodel i relation til plantebeskyttelse. Det skal undersøges, om information om en marks beliggenhed, jordtype, sådato og afgrødens modtagelighed for sygdomme i kombination med regionale observationer af skadegører samt vejrregistreringer gør det muligt at forudsige behovet for bekæmpelse af skadevolderne på markniveau.

Dynamisk plantebeskyttelse

Afsluttende rapport