Projektansvarlig

Ernæring og fodring NORFOR

Formålet med projektet er at videreudvikle den biologisk faglige viden omkring NorFor, så NorFor kan indarbejdes i Dansk Kvægs IT løsninger fremadrettet. At uddanne rådgivere og kvægbrugere i brugen af det nye fysiologiske grundlag samt at demonstrere, markedsføre og implementere den nye biologiske viden i dagligdagens foderstyring.

Ernæring og fodring NORFOR

Afsluttende rapport

Forskel i partikelstørrelse mellem produkter af roeaffald

Partikelmålinger af roepiller, HP-Pulp og ensileret roeaffald viser store forskelle i partikelstørrelse. Det giver også forskelle i både energiværdi og tyggetid.

Rapshalm som strukturfoder

Rapshalm kan være en mulighed som strukturfoder i fuldfoderblandinger. Tyggetiden er estimeret til at være lidt over værdien for hvedehalm. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at rapshalm ingen foderværdi har.

NorFor tilskudsfodermidler er opdateret

Tabelværdier for en række tilskudsfodermidler er opdateret med nye NorFor analyser

Aminosyrer i NorFor ved aktuelle fodrings- og prisforhold

I NorFor er økonomisk optimal AAT-metionin 2,65 % af AAT til højtydende køer. Det er 0,2 højere end i AAT/PBV system. Forskellen skyldes at NorFor beregner højere værdi for AAT-metionin end AAT/PBV-systemet.

Ændringer i NorFor modellen, malkekøer

Nedbrydningshastigheden af rest-kulhydrater i grovfoder nedsættes fordi energiværdien af rest-fraktionen hidtil har været overvurderet. Derudover er korrektionen af grovfoderets fylde ændret, således at godt grovfoder medfører en mindre fyldende ration.

Ændringer i NorFor modellen, ungdyr

Evaluering af NorFors model for ungdyr mod forsøgsdata betyder, at energibehovet til både vedligehold og tilvækst er øget. Foderoptagelseskapasiteten er øget med 1-5 % afhængig af dyrets vægt.

Nedbrydningshastigheden af NDF i grovfoder nedjusteres en smule

I NorFor beregnes nedbrydningshastigheden af NDF (nhNDF) i grovfoder ud fra grovfoderets indhold af NDF, ufordøjelig NDF (iNDF), organisk stof fordøjelighed og aske.

Opdatering af DLBR NorFor

Opdatering af NorFor

Opdatering af DLBR NorFor

DLBR NorFor er nu opdateret med foderplan til ungdyr i en Beta-version. Samtidigt er der rettet fejl i offline funktionen.

Ændringer i NorFor modellen

Nedbrydning af foderet i vommen er en tidsafhængig proces. Hvor meget der bliver nedbrudt afhænger af forholdet mellem nedbrydningshastigheden og passagehastigheden af foderet ud af vommen.