FarmTest: Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Stokerfyring med såkaldt pilleflis er undersøgt på syv pillefyr.- Afsluttet FarmTest

Der er i november-december 2008 gennemført en undersøgelse af fyring med såkaldt pilleflis i pillefyr på syv ejendomme. Pilleflis er træflis med en lille og relativt ensartet partikelstørrelse, noget i retning af træpiller. Hensigten med undersøgelsen har været at afdække, om stokeren på pillefyret kan håndtere pilleflis. Følgende resultater fra undersøgelsen skal her fremhæves.

 • To typer af stokere er undersøgt - se billederne nedenfor:
  • Stoker med mere eller mindre vandret indmadning af brændslet.
  • Stoker med dropfald.
 • Undersøgelsen viste:
  • At stokere med vandret indmadning kan håndtere pilleflis lige så godt som træpiller.
  • At stokere med dropfald ikke kan håndtere pilleflis.
 • Ved at iblande pilleflisen fra 50-80 % træpiller kunne stokere med dropfald fungere næsten uden problemer, dog er der tendens til at pilleflis og træpiller afblander.
 • Pilleflis danner bro i magasin uden omrører.
 • Pilleflis har efter alt at dømme forbrændingsegenskaber på linje med træpiller.
 • Pilleflis har i reglen et højere vandindhold end træpiller og som følge heraf typisk en lavere brændværdi.
 • Pilleflis kan uproblematisk tændes med fyrets egen eltænding.
 • For hvert kg træpiller der erstattes med pilleflis, vil der typisk kunne spares ca. 50 øre i direkte brændselsomkostninger.
Se hele FarmTesten.