Overfladebehandling af betongulve

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Produktkatalog vedrørende produkter til overfladebehandling af betongulve.


- produktkatalog

- opdateret produktkatalog

Kvaliteten af beton har stor betydning for holdbarheden af gulve i svinestalde. Tæringer opstår som følge af kraftig mekanisk slid i kombination med, at overfladen nedbrydes af bl.a. syre fra foder. Hyppig vask med højtryksrenser er også medvirkende til at belaste gulvet, da overfladen nedbrydes og betonen bliver mere "åben".

Der findes mange forskellige specialprodukter til beskyttelse og reparation af betongulve. Hvilken type der skal vælges, bør vurderes i hvert enkelt tilfælde.
Denne oversigt omhandler de mest anvendte produkter til overfladebehandling af gulve i svinestalde.

Produktnavn

Forhandler

Behandlingstype og vejledende materialepris m2 excl. moms

Surface coating med dynagrip

DeLaval A/S
Tårnvej 100
7100 Vejle
Tlf.: 79413188
www.delaval.dk

2-komponent epoxy

75 kr.

Mastertop P 601 og Mastertop BC 300 med kvatssand

BASF Construction A/S
Hallandsvej 1
6230 Rødekro
Tlf.: 74 66 15 11
www.basf-cc.dk

2-komponent epoxy

75 kr.

Lascoat

BASF Construction A/S
Hallandsvej 1
6230 Rødekro
Tlf.: 74 66 15 11
www.basf-cc.dk

Fluatering (fluorosilikat)

14 kr.

Intrapor Super

BASF Construction A/S
Hallandsvej 1
6230 Rødekro
Tlf.: 74 66 15 11
www.basf-cc.dk

Imprægnering (acrylharpiks)

50 kr.

Controll Betongtett

Gottfred Petersen A/S
Langelandsvej 15
5500 Middelfart
Tlf.: 63 41 12 66
www.gottfred.dk

Imprægnering (natriumsilikat)

16 kr.

LG 2 med dynagrip

Vesla A/S
Fabriksvej 12
6920 Videbæk
Tlf.: 97 17 32 66
www.vesla.dk

2-komponent epoxy

75 kr.

LG 1 epoxy

Vesla A/S
Fabriksvej 12
6920 Videbæk
Tlf.: 97 17 32 66
www.vesla.dk

2-komponent epoxy, Imprægnering

15 kr.

Reebolith

Fosroc A/S
Industriparken 27
6630 Rødding
Tlf.: 74848884
www.fosroc.dk

Fluatering (metalfluorider)

16 kr.

Renderoc ST 05

Fosroc A/S
Industriparken 27
6630 Rødding
Tlf.: 74848884
www.fosroc.dk

Slidlagsmørtel

115 kr

Sikagard 680 S

Sika Danmark A/S
Præstemosevej 2-4
3480 Fredensborg
Tlf.:48 18 85 85
www.sika.dk

Imprægneringsprodukt (acrylharpiks)

100 kr.

Seal Extra

Norden Olje A/S
Norgesvej 1, Box 50
9560 Hadsund
Tlf.:96 53 53 53
www.nordenolje.dk

Imprægneringsprodukt (Acrylbaseret)

50 kr.

Forseglingsprodukter

Fluateringsprodukter

Imprægneringsprodukter

- Epoxybelægninger og slidlagsmørtler.
Forhindrer både slid og kemisk påvirkning af betonoverfladen
Kan anvendes til nye og gamle gulve
Kan anvendes til reparation af tæringsskader
Generelt dyre materialeudgifter
Specielt for epoxy-produkter gælder:
er glatte, og bør tilsættes kvartsssand,dynagrip eller bauxit
for visse typer produkter kræves specialuddannelse for at udføre arbejdet

Reagerer kemisk med den frie kalk i betonen og danner hårde uopløselige reaktionsprodukter i en dybde på nogle få millimeteter
Betonens overfladetæthed øges så modstandsdygtighed overfor syrepåvirkning forbedres
Betonfladens skridsikkerhed ændres ikke
God effekt kan kun forventes ved anvendelse på nye gulve
Er relativt billige og lette at anvende

Baseret på kunststoffer som epoxy eller akryl blandet med et opløsningsmiddel
Lukker porerne i betonens øverste lag og forhindrer indtrængen af syreholdig væske i betonen
Betonens skridsikkerhed ændres ikke
Kan anvendes til nye og gamle gulve
Relativt billige materialeudgifter

Epoxybaserede produkter
Epoxy består normalt af to komponenter, en harpiks og en katalysator/hærder. Harpiksen og hærderen blandes i et nøjagtig forhold og giver det færdige epoxyprodukt. Det er vigtigt at blandingsforholdet er nøjagtig (opmåling i vægtdele) for at sikre den fuldendte kvalitet på produktet. Der findes i grove træk to hovedtyper, en vandfortyndbar og en tungopløselig epoxy. Begge typer anvendes i landbruget. De tungopløselige anvendes i stor udstrækning, hvor stor kemisk resistens og slidstyrke er krævet. De vandfortyndbare som beskyttende vægmaling.
Ud over harpiks og hærder, kan et epoxyprodukt bestå af forskellige fyldstoffer, det være sig opløsningsmiddel, aktivator, skummiddel, pigmenter, kridt og mange andre ting. Disse fyldstoffer kan i flere tilfælde medføre kvalitetstab på det færdige produkt.

I landbruget forekommer der mange forskellige produkter og affaldsstoffer med en ph-værdi, der svinger fra syrer til baser. For at opfylde belastningskravene til disse belægninger, anbefales det at kræve en kemisk resistensliste som dokumentation for det pågældende produkt.

Friktionsmateriale
Til skridsikring af epoxybelægninger, kan der anvendes flere forskellige segmenter. I mange tilfælde er der anvendt ovntørret kvartssand. Kvartssandet har i de fleste områder for lille slidstyrke, og er nedslidt efter ca. 1 år.
Ønskes der en høj skridsikkerhed, kan der anvendes et af følgende produkter, Dynagrip, Bauxit eller Siliciumcarbid. Siliciumcarbid bruges sjældent, da det er næsten dobbelt så dyrt som de to andre. Dynagrip er sort og giver derfor en meget mørk overflade. Bauxit er grå, og giver derfor en lysere overflade.
Det er vigtigt når epoxybelægningen udlægges at lagtykkelsen svarer til min. 2/3 af max. kornstørrelse på grund af forankringseffekten. Yderlige skal der tages højde for gradueringen af friktionsmaterialet, for at undgå skader på dyrene i de pågældende områder.
Fluateringsprodukter
Fluateringsprodukter leveres i væskeform færdigblandet til brug, eller som koncentrat til opblanding med vand. Væsken hældes ud over gulvet og fordeles med en blød kost jævnt på gulvet således at eventuelle "pytter" undgås. Til kontrol af om et betongulv er mættet, vil et par dråber fortyndet saltsyre (5-10 %) kunne afsløre dette. Hvis syren bruser, vil det være nødvendig med endnu en behandling. Efter endt behandling skal gulvet skylles rent for overskydende væske.

Cementbaserede produkter
Cementbaserede produkter anvendes typisk til reparation af mindre skader/huller i betongulve.
Det er vanskeligt at hjemmeblande cementbaserede produkter til reparation af betongulve, fordi der på grund af de små lagtykkelser stilles store krav til tilslagsmaterialer samt til vedhæftningsevne og vandindhold.
Der findes 2-komponent tyndlagsmørtler, som kan anvendes til overfladebehandling af betongulve. Disse tørblandede specialprodukter er tilsat forskellige midler til forbedring af vedhæftningsevnen.
Pulverdelen består af cementer, gradueret sand og tilsætningsstoffer. Væskedelen, der blandt andet indeholder modificerede acrylpolymerer, giver massen en god konsistens.