Projektansvarlig

FarmTest

Projektets formål er at give landbrugssektoren et bedre grundlag for at vurdere ny teknik og nye teknologier, som anvendes på den primære landbrugsbedrift. På denne måde sikres et bedre grundlag for at træffe "rigtige" beslutninger om investeringer og anvendelse af den optimale teknik og teknologi i alle led af produktionen.

FarmTest

Afsluttende rapport

Overfladebehandling af betongulve

Produktkatalog vedrørende produkter til overfladebehandling af betongulve.

Udstyr til indvendig skylning af sprøjter

Skylleudstyr til eftermontering på sprøjter fortynder hurtigt og effektivt restsprøjtevæsken til under 2 pct. af oprindelig tankkoncentration. Det tog under 6 minutter at fortynde og sprøjte væsken ud, hvor der netop er sprøjtet.

FarmTest: Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

Stokerfyring med såkaldt pilleflis er undersøgt på syv pillefyr.

Farmtest - Varmepumpe

Der er lavet energimålinger på en 18 kW varmpepumpe i en ny svinestald fra 2007.

Nabovarmeanlæg

Rapporten beskriver de tekniske, juridiske og økonomiske forhold ved etablering og drift af nabovarmeanlæg. Tre nabovarmeanlæg er undersøgt, og ejernes erfaringer fra de første tanker omkring etablering af nabovarmeanlæg, til driften og til at varmeforsyn