FarmTest - Redskaber og teknik til udtagning af ensilage

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Dårligt udstyr og/eller teknik til udtagning af ensilage kan medføre foderspild og risiko for forringet foderkvalitet. I sidste ende kan det betyde et væsentligt økonomisk tab.


Redskaber og teknik til udtagning af ensilage
- Igangværende FarmTest

Dårligt udstyr og/eller teknik til udtagning af ensilage kan medføre foderspild og risiko for forringet foderkvalitet. I sidste ende kan det betyde et væsentligt økonomisk tab.


Billede 1. MO Implements siloskovl.

Billede 2. Redrock alligator skæreklo.

Baggrund
For at opretholde en høj foderkvalitet er det vigtigt at ensilagestakken luftes/iltes mindst muligt. Derfor bruges der mange ressourcer på at pakke stakken i ensileringsprocessen. Men lige så vigtigt er det, at stakken holdes tæt når der udtages foder. En ren snitflade er med til at nedsætte iltning. Korrekt udtagningsteknik med et egnet udtagningsredskab er derfor vigtigt for at få en ren snitflade og dermed opretholde en høj foderkvalitet samt undgå foderspild. I dag findes der fem typer af udtagningsredskaber på det danske marked.

Formål
Formålet er at hjælpe landmænd til:

  • at vurdere hvilket udtagningsredskab der egner sig bedst til udtagning af henholdsvis majs- og græsensilage
  • at vurdere hvilken udtagningsteknik der bør anvendes til de enkelte redskabstyper

Mål
Målet for FarmTesten er:

  • at beskrive de enkelte redskabstypers egnethed til brug i henholdsvis majs- og græsensilage
  • at beskrive de enkelte redskabstypers evne til at lave en ren snitflade i ensilagestakken
  • at beskrive redskabstypernes brugervenlighed
  • at beskrive en korrekt udtagningsteknik med de enkelte redskabstyper og illustrere denne ved brug af foto og videosekvenser
  • at udarbejde en markedsoversigt over fabrikater af udtagningsredskaber solgt på det danske marked

Indhold

  • Besøg hos landmænd med forskellige typer af udtagningsredskaber
  • Interview af landmændene omkring erfaringer med brug af udtagningsredskaber

Undersøgelsen gennemføres i perioden fra juni 2008 til november 2009.
Projektdeltagere
Konsulent Anne Marcher Holm, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg

Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv, samt kvægafgiftsfonden har deltaget i finansieringen af denne publikation.