Materialevalg og indretning af mælke- og AMS rum

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Rengøring af mælke- og AMS rummet foretages flere gange dagligt. Derfor skal materialevalg til gulvbelægning og vægbeklædning nøje vurderes, så rengøringen er let og effektiv.


Materialevalg og indretning af mælke- og AMS rum
- Igangværende FarmTest

Rengøring af mælke- og AMS rummet foretages flere gange dagligt. Derfor skal materialevalg til gulvbelægning og vægbeklædning nøje vurderes, så rengøringen er let og effektiv.


At opretholde en god hygiejne i mælke- og AMS rummet kræver rengøringsvenlige materialer på gulv og vægge

Indledning og baggrund

Rengøring af mælke- og AMS rummet foretages flere gange dagligt. Derfor skal materiale-
valg til gulvbelægning og vægbeklædning nøje vurderes, så rengøringen er let og effektiv.

Rengøring med højtryksrenser eller vandslange med børste skal overstås hurtigt, og det er endvidere et krav at materialerne til vægbeklædning og gulvbelægning kan holde til vask med kemikalier og vask med højtryksrenser.

Hvilke materialer der vælges til gulv og vægge, er ofte en løsning der aftales med leverandøren af staldanlægget. Fliser eller anden belægning kan i det lidt barske miljø, der er fra rengøringsmidler og desinfektionsmidler, ofte have en begrænset levetid. Og dårlige klinker, fliser mv. kan hurtigt give det indtryk at mælkerummet eller AMS rummet ikke er ordentligt vedligeholdt.

Følgende spørgsmål har landmanden fokus på ved materialevalg til mælke- og AMS rummet, når der skal renoveres eller bygges nyt:
 • Hvilke klinker, fliser, epoxybelægning ol., kan holde til hyppig rengøring med kemikalier og højtryksvask?
 • Hvordan sikres at fuger og fugemateriale holder og ikke bliver misfarvet?
 • Hvilke rengøringsmidler er effektive, men alligevel skånsomme overfor fliser og fuger?
 • Hvilke påsmøringsmidler findes der og hvor rengøringsvenlige er de?
 • Hvor meget/lidt skal investeres pr m2 for at få en god og holdbar løsning?
 • Hvor placeres afløb, slangeanlæg, lys mv.?
 • Hvor placeres varmekilder, herunder typer, isolering mv.?
Formål
Formålet med farmtesten er:
 • At videregive erfaringer med landmændenes valg af gulvbelægning og vægbeklædning i mælke- og AMS rum
 • At videregive landmandens forslag til forbedringer for derved at opnå større rengøringsvenlighed
 • At vurdere renligheden i mælke- og AMS rummet ud fra de valgte rengøringsprincipper
 • At indhente priser på flise og påsmøringsmidler til mælke- og AMS rum
 • At give landmænd anbefalinger vedr. materialevalg til vægge og gulve i mælke- og AMS rum
 • At indhente principper ved opsætning af vægbeklædning og nedlægning af gulve i mælke og AMS rum
FarmTestens mål
Målet med farmtesten er:
 • At beskrive de valgte holdbare løsninger til vægbeklædning og gulvbelægning i mælke- og AMS rum
 • At udarbejde nogle anbefalinger til materialevalg til vægbeklædning og gulvbelægning i mælke- og AMS-rum
 • At beskrive hvilke rengøringsprincipper de anbefalede materialer kan modstå
 • At beskrive indretningen af mælke- og AMS rummet så det er mest rengøringsvenligt
 • At udarbejde artikler der informerer om bl.a. hvilke overvejelser der skal indgår ved indretning af mælke- og AMS rummet
Indhold
FarmTesten indeholder 3 delelementers udførelse:
 • Planlægning af FarmTesten
 • Information om indretning og materialevalg i mælke- og AMS rum samt kontakt til staldfirmaer for indsamling af referencer
Dataindsamling
Landmænd besøges og interviewes mht. deres erfaringer. Fordele og ulemper indsamles. Under besøget vil vurderingen og interviewet have fokus på:
 • Indretning og baggrund for indretning af mælke- og AMS rummet
 • Baggrund for valg af materialer
 • Tilfredsheden med rengøringsvenlighed
 • Rengøringsprincipper, herunder midler og hyppighed
Sammendrag og konklusion
 • FarmTesten vil indeholde resultater på de indhentede data og de observerede forhold samt bilag med de indretninger og det materialevalg der synes at fungere bedst

FarmTesten vil være tilgængelig på www.FarmTest.dk.

Desuden udarbejdes artikler, indeholdende konklusioner fra undersøgelsen, til relevante fagblade.

Deltagere
Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret | Dansk Kvæg (projektansvarlig)
Staldfirmaer / entreprenører.
Landmænd.

Ansvarlige
Konsulent Morten Lindaard Jensen (projektansvarlig)
Landscentret, Dansk Kvæg
Udkærsvej 15, Skejby
8200 Århus N
Telefon: 8740 5571 / Fax: 8740 5010
E-mail: mlj@landscentret.dk
Konsulent Mads Urup Gjødesen (faglig backup, review)
Landscentret, Dansk Kvæg
Udkærsvej 15, Skejby
8200 Århus N
Telefon: 8740 5579 / Fax: 8740 5010
E-mail: mug@landscentret.dk

Undersøgelsen gennemføres i perioden fra den 1/2 2009 til 1/6 2010


Projektdeltagere

Konsulent Morten Lindgaard Jensen og konsulent Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg.