Farmtal Online

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Beskrivelse af formål, baggrund, indhold og udbytte.
Beskrivelse af formål, baggrund, indhold og udbytte.


Formål og baggrund

Farmtal Online er en database, der kan tilgås via internettet, og hvori der kan registreres og gemmes en lang række data, der er relevante for landmanden og hans rådgivere. Der er tale om data i relation til økonomiske værdier, dels tekniske og biologiske data. Disse data anvendes dels i kalkuler, håndbøger og generelle analyser dels i programmer, der anvendes af landmænd og rådgivere. Dataene kan også anvendes i løbende informationsserier, ligesom de kan benyttes i beregninger overfor myndigheder, m.fl.

Farmtal Online er teknisk sat i drift på LandbrugsInfo og Landmand.dk i efteråret 2006 og driften indtil nu har vist, at konceptet er rationelt. Farmtal Online indeholder allerede en del data, men kan let udbygges mangefold med flere relevante data. Idéen er at alle relevante leverandører af landbrugsdata selv skal ajourføre "deres" tabeller i Farmtal Online, således at data er:

 • Relevante
 • Aktuelle
 • Tilgængelige for alle landmænd og rådgivere.

Farmtal Online kan evt. linke til andre databaser eller hjemmesider i stedet for at indeholde givne data selv.

Efter igangsætning af Famtal Online skal der investeres ressourcer i løbende udbygning af tabeller og datamateriale, så databasen indeholder så mange relevante data, at Farmtal Online bliver det naturlige sted at slå op for at finde de normdata, landmanden eller hans rådgiver står og skal bruge i den konkrete rådgivningssituation.

Målet er dels at udvide antallet af tabeller manuelt ved hjælp af det tidligere udviklede administrationsprogram, dels at udvikle import- og eksportfunktioner, så store datamængder let kan importeres eller eksporteres til eller fra Farmtal Online. Behovet for dette er stort for mange dataleverandører, ikke mindst ved ØSA, Axelborg, som ligger inde med mange statistiske oplysninger om landbrugsforhold, oplysninger, der ikke umiddelbart er tilgængelige for alle landmænd og rådgivere.

Indhold

 • Der skal løbende oprettes nye tabeller for at udbygge den faglige bredde i Farmtal Online, det vil sige sikre at alle fagområder har deres normer liggende i Farmtal Online (fx Planteavl, Kvæg, Svin, Økologi, Plan og Miljø, Finans, m.m.). Desuden skal der indenfor hvert fagområde sikres et relevant og tilpas volumen samt løbende ajourføring af data, så Farmtal Online bliver et attraktivt opslagsværk for alle landmænd og rådgivere. Derved bliver Farmtal Online også et attraktivt sted for dataleverandører at offentliggøre deres data.
 • Specifikt skal der oprettes tabeller, der indeholder budgetkalkuler for alle driftsgrene. Når det er sket kan papirudgaven og Excel-udgaven af budgetkalkuler udfases, idet en hvilken som helst tabel i Farmtal Online kan eksporteres til Excel.
 • Der skal desuden igangsættes udvikling af import- og eksportfaciliteter til Farmtal Online foruden andre tekniske forbedringer, så Farmtal Online bliver så rationelt at arbejde med som muligt, både for brugere (landmænd og rådgivere) og dataleverandører. Det kræver et edb-teknisk arbejde (programmering), der kan udføres internt på Landscentret.


Udbytte

Udbyttet eller nytteværdien af Farmtal Online er således:

 • Data, der i dag ikke er tilgængelige, bliver det for alle landmænd og rådgivere
 • Relevante landbrugsdata samles ét sted
 • Data er altid ajourførte
 • Landmænd og rådgivere kan med PDA via internettet tilgå Farmtal Online, ude i felten eller i stalden
 • Der skabes grundlag for samme udgangspunkt, når der skal foretages relevante faglige beregninger.
 • Budgetkalkuler i Farmtal Online kan anvendes som grundlag for udarbejdelse af landmandens budget.


Planer vedrørende offentliggørelse

Resultaterne af projektet vil generelt blive offentliggjort og publiceret på LandbrugsInfo og stilles her til rådighed for alle. Desuden vil den enkelte landmand kunne tilgå og benytte oplysningerne via Landmand.dk.