Projektansvarlig
Niels Bloch

Farmtal online

Farmtal Online er en database, som alle kan tilgå via internettet, og hvori der kan registreres og gemmes en lang række specifikke og relevante data for landmanden, hans rådgiver og andre inden for landbrugssektoren. Projektets formål er at indsamle og registrere nye væsentlige nøgletal og tabeller samt få tilført faciliteter til en nem og sikker indlæsning af disse. Herunder give eksterne leverandører mulighed for selv direkte at indlæse ajourførte data, så der altid er et opdateret datagrundlag tilgængeligt for den enkelte landmand og andre interesserede. Link til Farmtal Online

Farmtal Online

Beskrivelse af formål, baggrund, indhold og udbytte.

Farmtal Online

Afsluttende rapport