Projektansvarlig
Bodil Hjarvard

Forskningskoordinering

Projektets formål er at identificere, markere og synliggøre hele den primære landbrugssektors forsknings- og udviklingsbehov samt at bidrage aktivt til, at nye forskningsprojekter iværksættes, når der er behov for dette.

Værd at vide

Forskningen er en af forudsætningerne for det effektive landbrug og samtidig det videnmæssige fundament for en fortsat rationel og systematisk udvikling af landbruget. Følgelig er indsamlingen af erhvervets forskningsbehov også en vigtig opgave for Dansk Landbrugsrådgivning. Arbejdet har til formål at målrette forsknings- og udviklingsaktiviteterne og sikre, at der er fokus på erhvervets rammevilkår og udfordringer. Der skal også forskes i problemstillinger, der kan bidrage til at udvikle erhvervet.

Bæredygtig jordbrugsproduktion og varieret natur

Behov for effektsikring og virkemidler i relation til miljø og naturrelaterede tiltag.

Husdyrvelfærd

Hvordan udvikler vi en samlet strategi for fremme og implementering af husdyrvelfærdsinitiativer i landbruget?

Forskningskoordinering

Afsluttende rapport

Indlæg fra Markbrugets Innovationsforum den 11. november 2008

Opdateret den 5. marts 2009. Gense indlæg i form af powerpointshows fra det årlige seminar om forskning og innovation inden for markbrug og planteproduktion.