Projektansvarlig

Forskningsspecifikke data, Kvægbrugets Forsøgscenter

Formålet med forsøgene på KFC er at lave forsøg til gavn for udviklingen af kvægbruget og at sikre et aktivt samspil mellem forskningen og kvægbrugserhvervet. Aktiviteterne i projektet sikrer bl.a., at der er opdaterede forsøgsfaciliteter som kan anvendes til gennemførelse af anvendelsesorienterede forsøgsprojekter. Resultaterne og den nye viden herfra bliver løbende formidlet til anvendelse og nytte hos kvægbrugerne.