Oversigt over Landsforsøgene 2008

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Oversigten udkommer én gang årligt som en afrapportering af de godt 1.100 markforsøg, der i årets løb er udført i samarbejde mellem de lokale planteavlskontorer og Landscentret, Planteproduktion.

Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Foto: Torkild Birkmose, Landscentret, Planteproduktion

Oversigten udkommer én gang årligt som en afrapportering af de godt 1.100 markforsøg, der i årets løb er udført i samarbejde mellem de lokale planteavlskontorer og Landscentret, Planteproduktion.

Der findes et emneregister for forsøgene gennemført i perioden 1919-2008.

Oversigt over Landsforsøgene 2008 kan ses her.

PDF-filer kræver en Adobe Acrobat Reader. Bogen kan købes gennem Netbutikken. Der har desværre vist sig enkelte fejl efter trykning af bogen. Download rettelsesblad.

Nedenfor kan ses de endelige afsnit, teksttabellerne og figurerne for hvert afsnit i bogen. Filer med rettelser efter trykningen er anført rødt.
Figurerne er gemt som en fil indeholdende samtlige figurer fra afsnittet i stort format. Figurerne er gemt som jpg-filer. Figurerne kan åbnes, downloades og anvendes til præsentationer m.m. Tabeller og figurer må anvendes i ikke-redigeret form med tydelig kildeangivelse.

 

Oversigten 2008 er inddelt i følgende afsnit:
Forsøgsarbejdet og vækstvilkår Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Vinterbyg Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Vinterrug Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Triticale Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Vinterhvede Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Vårbyg Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Havre Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Vårhvede Endeligt afsnit Teksttabeller
Markært Endeligt afsnit Teksttabeller
Markfrø Endeligt afsnit Teksttabeller
Spinat Endeligt afsnit Teksttabeller
Raps Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Alternative afgrøder Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Gødskning Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Kulturteknik Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Økologisk dyrkning Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Kartofler Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Sukkerroer Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Græsmarksplanter Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Majs Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Opgaver i planteavlsrådgivningen Endeligt afsnit Teksttabeller
Sorter, anmeldere, priser, midler og principper Endeligt afsnit Teksttabeller