Projektansvarlig

Forsøg og forsøgsdatabase

Projektets formål er at beskrive og efterprøve nye muligheder for at optimere datahåndteringen i forsøgsdatabasen. Dette skal sikre, at Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, der på vegne af erhvervet er ansvarligt for den uvildige afprøvning i Landsforsøgene®, kan sikre hurtig og effektiv resultatformidling. Dette giver landbrugssektoren et solidt og fagligt veldokumenteret grundlag for at træffe dyrkningstekniske beslutninger, så man kan opnå størst mulig rentabilitet under hensyntagen til miljø og naturinteresser.

Nordic Field Trial System.

Management of Field Trials using Nordic Field Trial System

Kravsspecifikation til arbejdspakke 2, leverance 3 &7 

Forsøg og forsøgsdatabase

Afsluttende rapport

Oversigt over Landsforsøgene 2008

Oversigten udkommer én gang årligt som en afrapportering af de godt 1.100 markforsøg, der i årets løb er udført i samarbejde mellem de lokale planteavlskontorer og Landscentret, Planteproduktion.