Skårlægning af 1. slæt græs

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Hvordan er fortørringsmuligheden for kløvergræs i din mark?
En høj foderoptagelse, god ensilagekvalitet og korrekt fortørring er med til at give en god økonomi hos de malkende køer. Det er godt, hvis fortørringen kan ske hurtigt, men det er endnu vigtigere at græsset er fortørret til ca. 35 pct. tørstof.
Se mulighederne for fortørring i din mark med den nye Slætprognose på
PlanteInfo .

Tørstofindholdets betydning for ensilagekvaliteten
Målet er et tørstofindhold omkring 35 procent. Fortørringstiden på marken bør være så kort som mulig, men man må ikke gå på kompromis med tørstofindholdet.

 • Fortørringen, og især en hurtig fortørring øger mængden af sukker i afgrøden.
 • Sukker er næring til mælkesyregæringen og sikrer, at ensileringsprocessen kan ske hurtigt og effektivt.
 • Et højt tørstofindhold medfører, at en mindre del af proteinerne bliver nedbrudt. Det giver et lavere ammoniakindhold. Et højt ammoniakindhold (høje tal) sænker køernes foderoptagelse og giver en lavere foderværdi.
 • Et lavt tørstofindhold reducerer foderoptagelsen og giver risiko for et højt indhold af anaerobe sporer.

Hvor gode er mulighederne for fortørring?
Du kan se mulighederne for fortørring i den nye Slætprognose på PlanteInfo og temasiden om slætgræs på LandbrugsInfo.
Du kan se mulighederne for din egen mark, hvis du har logget ind og har angivet placeringen af din bedrift.. Se Grovfodernyt nr. 142: "Brug slætprognosen og vælg den bedste dag for skårlægning".

Figuren opdateres automatisk, hver gang du går ind på siden.
Figuren viser fortørrings-potentialet og nedbør syv døgn frem. Over hver dag angiver en farvemarkering (trafiklys) det bedste bud på muligheden for fortørring i dit område. Farven grøn er højt, gul er middel og rød er lav fortørringspotentiale/-mulighed.

Figur 1 . Fortørringspotentialet på slætprognosens hjemmeside.


Klimafaktorerne nedbør og potentiel fordampning er sammen med skårets tykkelse og bredspredning de tiltag , som har størst betydning for fortørring.

Valg af skårlægningstidspunkt og -metode
Målet for foderværdien og vejrudsigten for de første to til tre dage efter skårlægning er det, der har størst betydning for den endelige beslutning om skårlægningstidspunktet.
Lyset er den største enkeltfaktor, når vi taler om fortørring. Derfor skal græsset ligge bredspredt.

Du skal være opmærksom på følgende:

 • Skårlæg ikke før morgenduggen er tørret væk. Gælder især de kløverrige afgrøder.
 • Store mængder nedbør før slæt gør jorden meget fugtig og forlænger fortørringstiden.
 • Overskyet vejr forlænger fortørringstiden.

Tips om ekstra hurtig fortørring
Er det vanskeligt at fortørre pga. et meget stor udbytte af en kraftig rødkløverblanding, eller jordbunden er fugtig, eller solen er væk, så er der gode erfaringer med at vende græsset straks efter at det er skårlagt, selvom det er bredspredt. Vendingen af græsset bør ske få timer efter skårlægningen, så man udnytter at græsset kommer til at ligge højt på stubben og i forskellige retninger.

Tips om sammenrivning
Græsset skal samles i et stort og velformet skår, så finsnitterens kapacitet bliver udnyttet.
Riv græsset sammen når tørstofindhold er ca. 30 pct. Det er vigtigt at få græsset revet sammen, selvom finsnitteren ikke kan følge med og først kommer senere.
Når græsset er samlet i et stort skår, er afgrøden næsten reddet, selvom der kommer en mindre mængde nedbør. Hvis det tørrer meget kraftigt, bliver afgrøden heller ikke for tør så hurtigt i et stort skår.

Tips til korrekt skårlægning

 • Afhug græsset ved 6-8 cm stubhøjde. Det er den laveste stubhøjde, hvis der skal afgræsses efterfølgende. Den højeste stubhøjde til slæt i tidlige væksttyper af græsser som hybrid-, tidlig og middeltidlig alm. rajgræs og rajsvingel.
 • Afhøst med et rent snit og efterlad lidt græsblade på planterne for at støtte genvæksten.
 • Begynd at skårlægge om formiddagen, når morgenduggen er blæst væk.
 • Brug crimper eller stængelbryder, så afgrøden ikke ligger fladt hen ad jorden.
 • Spred græsset i forbindelse med skårlægningen eller straks efter, så fortørringen sker hurtigt.
 • Riv ikke i jorden under spredning og samling.
 • Pak græsset i et velformet skår, når tørstofprocenten er ca. 30 pct. Især kløverblade kan blive så tørre, at de går tabt.

Er der mange muldskud på arealet eller sand i afgrøden, skal finsnitningen udsættes, indtil afgrøden har et tørstofindhold på 50 pct. Så kan sandet bedre falde af græsset, og risikoen for smørsyregæring og dermed anaerobe sporer er mindre.