Projektansvarlig

Informations- og kommunikationsteknologi på landbrugsbedrifter

Det overordnede formål med projektet er at fremme anvendelsen af de nye IKT-teknologier i hele jordbrugssektoren. Det drejer sig f.eks. om teknologier til positionsbestemmelse såvel udendørs som indendørs. Tilsvarende rummer udviklingen inden for sensorteknologi store muligheder for en mere automatisk dataopsamling i primærlandbruget. Projektet vil have fokus på at afprøve og vurdere de nye teknologiers muligheder i forhold til anvendelse i jordbrugssektoren.

Satellite Based Positioning for Herd Management

Artiklen beskriver afprøvningen af GPS-signalers egnethed til indendørs positionering af malkekøer.

Designing middleware for context awareness in agriculture

Find linket til artiklen her

Markredskaber - nu med RFID

Afsluttende rapport på Landscentrets vurdering af RFID-teknologier, som kan understøtte en intelligent flådestyring inkl. tidsforbrug for et landbrugs markredskaber

Informations- og kommunikationsteknologi på landbrugsbedrifter

Afsluttende rapport