Projektansvarlig

Belysning af mulighederne for at optimere jord- og planteanalyser

Projektets formål er at afdække nye muligheder for at optimere håndteringen og resultatformidlingen af jord- og planteanalyser.

Dette vil omfatte:
  1. Rationalisering af dataflow fra udtagning af prøve til udsendelse af resultat og tolkning.
  2. Sikring af, at analyseresultater med blivende værdi lagres, så de kan genfindes på positionsniveau (GPS) og/eller markniveau.
  3. Forbedring af udnyttelsen af jord- og planteanalyser.

Belysning af mulighederne for at optimere jord- og planteanaly-ser

Afsluttende rapport

Nye resultater med mangan og mikronæringsstoffer samt erfaringer med planteanalyser

Tilførsel af mikronæringsstoffer har kun givet signifikante merudbytter i få landsforsøg. Målrettet tilførsel af mikronæringsstoffer er søgt operationaliseret ved brug af planteanalyser.