Resultater af forsøg med vinterhvede og reduceret jordbearbejdning 2008

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Forsøgene i 2008 har i lighed med de fleste tidligere års forsøg ikke vist signifikante forskelle på de forskellige behandlinger. Der er dog en tendens til, at pløjning en gang i mellem ikke har haft en negativ indflydelse på udbytterne.
Der er i 2008 fulgt op på den forsøgsserie med reduceret jordbearbejdning, som startede i 2004. Forsøgsserien blev startet på et tidspunkt, hvor der var forslag om et forbud mod brug af glyphosat i september. Derfor udelades brug af glyphosat i september i led 3. En anden problemstilling er, om det er skadeligt at pløje en gang i mellem. Led 2 pløjes derfor før såning af vårbyg og vinterraps. I efteråret 2007 blev der sået vinterhvede uden pløjning i led 2. Der var i 2008 ingen signifikante udbytteforskelle mellem de forskellige metoder.


Dette års forsøg er en opfølgning på de forsøg, der blev gennemført
i perioden 2000-2004 med reduceret jordbearbejdning. I disse forsøg blev der udført det samme arbejde i de samme parceller hvert år.
Der er sket en del ændringer i forhold til forsøgsplanen i 2000-2004. Det gælder bl.a. udeladelse af brugen af glyphosat i led 3. I led 2, hvor der ikke har været pløjet i 7 år, blev der pløjet forud for vårbyggen i 2005. I 2006 var der vinterbyg, som blev sået uden pløjning. Foran vinterrapsen i 2007 blev der igen pløjet i ca. 20 cm dybde. I 2008-forsøgene er der i led 2 kun stubharvet.

Følgende maskiner har været anvendt:

  • Plov:

Kverneland

  • Frontpakker:

Dal-Bo gummihjulspakker

  • Kombiharve:

Doublet Record Combi Dan 3000

  • Såmaskiner:

Nordsten 2030 og Horsch Pronto m/skiveskær

  • Stubharve:

Horsch TerranoBillede 1. Horsch såmaskine med skiveskær.

Behandlingerne og resultaterne fremgår i øvrigt af tabellen og figuren.


Resultater 2008, vinterhvede, hkg kerne/ ha:

Forsøgsled

Behandling

Forsknings­-center, Bygholm

Bygholm Landbrugs-skole

Vinten-gård

Gns.

1

2/10 2007: pløjning,
3/10 2007: frontpakker + kombiharve-såning

88,4

83,6

105,8

92,6

2

16/8 2007: stubharvning ,10 cm
9/9 2007: sprøjtning m glyphosat
24/9 2007: frontpakker +
kombiharve-såning

95,6

96,7

106,5

96,5

3

16/8 2007: stubharvning, 5 cm
6/9 2007: stubharvning, 10 cm
2/10 2007: stubharvning, 5 cm
3/10 2007: såning med Horsch -skiveskærssåmaskine, 5 cm

96,8

83,4

102,9

94,4

4

16/8 2007: stubharvning, 5 c
9/9 2007: sprøjtning m glyphosat
2/10 2007: stubharvning, 10 cm
3/10 2007: såning med Horsch -skiveskærssåmaskine, 5 cm

85,9

80,3

103,8

90,0

5

9/9 2007: sprøjtning med glyphosat
2/10 2007: stubharvning, 5 cm
3/10 2007: såning med Horsch -skiveskærssåmaskine, 5 cm

99,1

82,1

95,2

92,1

LSD1

NS.

 

Kommentar
Forsøgene i 2008 har i lighed med de fleste tidligere års forsøg ikke vist signifikante forskelle på de forskellige behandlinger. Der er dog en tendens til, at pløjning en gang i mellem ikke har haft en negativ indflydelse på udbytterne.

Forsøgene fortsætter i 2009 med 2. års hvede.