Projektansvarlig

Jordbearbejdning og jordens egnethed som dyrkningsmedie

Projektets formål er at opnå ny viden om og kortlægning af, hvilken betydning jordpaknings- og strukturskader har, og hvordan man kan reducere disses betydning for udbyttet og den samlede økonomi. Samtidig er formålet at belyse mulighederne for at etablere nye og enklere såsystemer, hvor jordløsning/grubning kombineres med såning.

Jordbearbejdning og jordens egnethed som dyrkningsmedie

Afsluttende rapport

Oversigten 2008 - Kulturteknik

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2008.

Resultater fra flere års forsøg med reduceret jordbearbejdning

En opsamling af resultater fra forsøg med reduceret jordbearbejdning gennem tiden.

Resultater af forsøg med vinterhvede og reduceret jordbearbejdning 2008

Forsøgene i 2008 har i lighed med de fleste tidligere års forsøg ikke vist signifikante forskelle på de forskellige behandlinger. Der er dog en tendens til, at pløjning en gang i mellem ikke har haft en negativ indflydelse på udbytterne.

Oversigt over Landsforsøgene 2008

Oversigten udkommer én gang årligt som en afrapportering af de godt 1.100 markforsøg, der i årets løb er udført i samarbejde mellem de lokale planteavlskontorer og Landscentret, Planteproduktion.