Grynhavre - foreløbige forsøgsresultater

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Udbyttet ved den laveste udsædsmængde er signifikant mindre end de øvrige udsædsmængder, men der har ikke været forskel på havrens rumvægt uanset udsædsmængde.


kologi
14-11-2008


Grynhavre - foreløbige forsøgsresultater

Udbyttet ved den laveste udsædsmængde er signifikant mindre end de øvrige udsædsmængder, men der har ikke været forskel på havrens rumvægt uanset udsædsmængde.

Der er gennemført to forsøg med forskellig udsædsmængde til grynhavre på den samme lokalitet. Udbyttet ved den laveste udsædsmængde er signifikant mindre end de øvrige udsædsmængder, se tabel 1. Til gengæld har der ikke været forskel på havrens rumvægt. Der har ikke været betydende angreb af svampesygdomme i løbet af vækstsæsonen og der har ikke været problemer med lejesæd.

Tabel 1
. Udsædsmængde i grynhavre.

Alle registreringer kan ses i tabelbilag 0201608. De endelige resultater vil blive offentliggjort i Oversigt over Landsforsøgene 2008.Kilde: Landsforsøgene

Af Peter Mejnertsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Økologi