Sprøjtning mod hvedegalmyg i sortsforsøg med vinterhvede

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Rettet den 6. juni 2008. Sortsforsøgene i vinterhvede 2008 bør sprøjtes mod hvedegalgmyg nu.

Forsøgsmeddelelse
Nr. 464

Den 4. juni 2008
Rettet den 6. juni 2008

Landscentret
Planteproduktion

Sprøjtning mod hvedegalmyg i sortsforsøg med vinterhvede

Resumé og konklusioner:
Sortsforsøgene i vinterhvede 2008 bør sprøjtes mod hvedegalmyg nu.


Da sortsforsøgene i vinterhvede er meget værdifulde, og vi på flere lokaliteter i registreringsnettet fanger rigtig mange hvedegalmyg, bør sortsforsøgene sprøjtes nu.

Vi anbefaler at sprøjte med 0,2 l/ha Fastac, 0,15 kg/ha Karate eller 0,15 l/ha Cyperb 100 (eller 0,1 l/ha af den gamle Cyperb/IT Cypermethrin). Det anbefales at sprøjte om aftenen, når galmyggene er aktive, men det er ikke strengt nødvendigt.

Hvis der er eller skal bekæmpes bladlus med 0,2 l/ha Fastac, 0,1 l/ha af den gamle Cyperb/IT Cypermethrin eller 0,15 l/ha Mavrik er der ikke behov for en yderligere behandling mod hvedegalmyg.

Hveden er kun følsom for angreb i en meget kort periode, nemlig fra begyndende skridning til begyndende blomstring. Vær opmærksom på, at når støvknapperne ses hænge ud ved småaksene, er de første småaks afblomstrede. Vær også opmærksom på sideskuddenes udviklingstrin. Når de første støvknapper ses hænge ud på sideskuddene, er bekæmpelse ikke længere aktuel i marken.


Morten Haastrup, Ghita Cordsen Nielsen og Lone Larsen, Afd. for Sortsforsøg


Emneord: hvedegalmyg, sortsforsøg, vinterhvede