Svampesprøjtning i sortsforsøg og observationsparcellerne

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Anvisninger på svampebehandlingsstrategier i årets sorts- og dyrkningsforsøg i korn. Strategierne vurderes lokalt ud fra oplysninger om smittetryk fra registreringsnettet.

Forsøgsmeddelelse
Nr. 457

Den 25. april 2008

Landscentret
Planteproduktion

Svampesprøjtning i sortsforsøg og observationsparcellerne

Resumé og konklusioner:
Anvisninger på svampebehandlingsstrategier i årets sorts- og dyrkningsforsøg i korn. Strategierne vurderes lokalt ud fra oplysningerne om smittetryk fra registreringsnettet.


Strategien for svampesprøjtning i sortsforsøg og obsparceller i korn fastlægges hvert år blandt andet ud fra oplysninger om smittetryk fra registreringsnettet. Derudover må du maksimalt bruge en mængde svarende til måltallene for svampebekæmpelse ifølge pesticidhandlingsplan 2009.

Der har fra flere sider været ønske om, at strategierne blev meldt tidligere ud, så arbejdet kan planlægges bedre. Nedenfor er derfor vist forslag til strategier, som I selv kan tilpasse på baggrund af oplysninger i registreringsnettet, som startede 14.-15. april i år. Mange vintersædsmarker er meget fremskredne i udviklingen i år, men svampebekæmpelse i vintersæd vurderes tidligst at være aktuel i sidste halvdel af april.

Vinterbyg (BI maks. 0,50)
Forsøg med tidlige og kraftige angreb af især bygrust, 2 behandlinger:

 • St. 32: 0,20 l Folicur eller 0,15 l Zenit.
 • St. 39-45, dog tidligst to uger senere: 0,15 l Amistar + 0,15 l Folicur eller 0,15 l Amistar + 0,10 l Zenit eller 0,30 l Opera. I stedet for Amistar kan også anvendes Aproach eller Comet i samme dosis.

Forsøg uden tidlige og kraftige angreb:

 • S t. 39-45: 0,25 l Amistar + 0,25 l Folicur eller 0,25 l Amistar + 0,15 l Zenit eller 0,5 l Opera . I stedet for Amistar kan også anvendes Aproach eller Comet i samme dosis.

Strategien kan bruges i:

 • Sortsforsøg efter plan: 01-007-08-08 blok B, 01-101-08-08 og 01-151-08-08 Blok B

Vinterhvede (BI maks. 0,65)
I praksis anbefales enten Bell eller Proline anvendt min. en gang ved aksbeskyttelsen. Da Bell dog har et meget højt BI, foretrækkes Proline frem for Bell i nedestående. Såfremt rust er et større problem, foretrækkes Opus frem for Proline. I forsøg med tidlige angreb af meldug og/eller rust, foretrækkes 3 behandlinger:

Forsøg uden tidlige angreb af meldug og/eller rust, 2 behandlinger:

Forsøg med meget meldug i st. 35-37, 2 behandlinger:

Strategien kan bruges i:

 • Sortsforsøg efter plan: 01-002-08-08 Blok B, 01-004-08-08 Blok B, 01-104-08-08 og 01-154-08-08, Blok B, samt Led 4, 5, 9 og 10 i plan 010300808 Udbytte mod nye mål, Vinterhvede.

Triticale (BI maks. 0,30)
Forsøg med tidlige angreb af meldug eller rust, 2 behandlinger:

Forsøg, hvor der ikke forekommer tidlige sygdomsangreb:

Strategien kan anvendes i:

 • Sortsforsøg efter plan: 01-103-08-08 og 01-153-08-08 Blok B.

Vårbyg (BI maks. 0,35)
Forsøg med tidlige og kraftige angreb af meldug, bygrust eller bygbladplet:

Forsøg uden tidlige angreb:

Strategien kan anvendes i:

 • Sortsforsøg efter plan: 01-014-08-08 Blok B, 01-016-08-08 Blok B, 01-105-08-08 og 01-155-08-08 Blok B.
 • Andre forsøg efter plan: 01-020-08-08 led 2.

Havre (BI maks. 0,15)
Ved begyndende angreb, dog senest i begyndende skridning:
0,15 l Folicur.

I havre er måltallet for svampemidler 0,15. Det er baseret på, at der kun er behov for at sprøjte med svampemidler i visse år, ligesom ikke alle marker har behov i år, hvor der har været angreb.

I år med kraftige angreb kan måltallet i enkeltmarker med meget meldug derfor være for lavt. Hvis der forekommer kraftige sygdomsangreb i havresortsforsøgene, kan du, efter aftale med enten Afdeling for Sortsafprøvning (tlf. 58 16 06 00) eller Morten Haastrup (tlf. 87 40 53 66), vælge en kraftigere indsats over for svampesygdomme end skitseret ovenfor.

Vårhvede (BI maks. 0,40)
Forsøg uden tidlige angreb af sygdomme:

 • Omkring begyndende skridning: 0,40 l Opus eller 0,30 l Proline (ved meget rust foretrækkes Opus).

Forsøg med tidlige angreb af meldug og/eller rust:

 • Ved begyndende angreb i st. 31-32: 0,15 l Tern + 0,05 l Opus.
 • Omkring begyndende skridning: 0,20 l Opus eller 0,15 l Proline (ved meget rust foretrækkes Opus).

Registrering af de udførte behandlinger
Den aktuelle behandling indberettes direkte i PC-Markforsøg. Ved indberetning i PC-Markforsøg sættes først "flueben" i Rediger behandling under fanebladet "Forsøgsbehandlinger". Herefter vælges den aktuelle behandling i Specificering af behandling ved hjælp af "højreklik" og Tilføj specifikation af behandling.

Ved 2-3 behandlinger oprettes behandlinger ved at "højreklikke" under behandlingstid og vælge "Tilføj behandlingstid".


Morten Haastrup , Ghita Cordsen Nielsen , Thomas Nitschke og Lone Larsen, Afd. for Sortsafprøvning,

Emneord: Vårbyg, havre, vårhvede, vinterhvede, vinterbyg, triticale, rug, vinterrug, sortsforsøg