Projektansvarlig

Landsforsøgene

Projektets formål er at udvikle nyt og tidssvarende forsøgsudstyr og –metoder samt at kvalitetssikre landsforsøgene.

Opdaterede dokumenter og vejledninger findes på Landbrugsinfo > Planteavl > Landsforsøg og resultater > Kvalitet i Landsforsøgene.

Landsforsøgene

Afsluttende rapport

Indberet snarest registreringer fra forsøg med vinterraps, vinterbyg og frøgræs

Arbejdet med at gennemgå årets forsøgsresultater er begyndt. Registreringer fra forsøg med vinterraps, vinterraps og frøgræs bedes indberettet senest den 25. august.

Vigtigt med notater og faglige vurderinger af Landsforsøgene

Alle forhold, der påvirker et forsøg, indtastes i notater i PC-Markforsøg. Ved afslutning af et forsøg gives en faglig vurdering af forsøget.

Sprøjtning mod hvedegalmyg i sortsforsøg med vinterhvede

Rettet den 6. juni 2008. Sortsforsøgene i vinterhvede 2008 bør sprøjtes mod hvedegalgmyg nu.

Svampesprøjtning i sortsforsøg og observationsparcellerne

Anvisninger på svampebehandlingsstrategier i årets sorts- og dyrkningsforsøg i korn. Strategierne vurderes lokalt ud fra oplysninger om smittetryk fra registreringsnettet.

Tørke i Landsforsøgene

Den seneste tids tørke har i visse landsdele påvirket Landsforsøgene.

Svampesprøjtning i rapsforsøgene

Sortsforsøgene i raps 2008 skal sprøjtes mod svampe under fuld blomstring.

Oversigt over Landsforsøgene 2008

Oversigten udkommer én gang årligt som en afrapportering af de godt 1.100 markforsøg, der i årets løb er udført i samarbejde mellem de lokale planteavlskontorer og Landscentret, Planteproduktion.

Instruktion for udtagning af græsprøver

Instruktion for udtagning af græsprøver

Instruktion for udtagning af N-min prøver

Instruktion for udtagning af N-min prøver

Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte

Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte

Bedømmelser af vækststadier

Bedømmelser af vækststadier

Udvikling af forsøgssprøjte

Bedømmelser i logaritmeforsøg