Er nicheproduktion vejen frem for de mindre landbrug?

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Som konsulent har man som udgangspunkt fokus på mere konventionelle løsninger hos fritids- og deltidslandmænd. Alt efter areal satser man mere traditionelt og glemmer måske for ofte at få helheden med på bedriften.
Som konsulent har man som udgangspunkt fokus på mere konventionelle løsninger hos fritids- og deltidslandmænd. Alt efter areal satser man mere traditionelt og glemmer måske for ofte at få helheden med på bedriften. Dette kan gøres bedre ved mere bred og mangfoldig rådgivning fra den enkelte konsulent.


Af planteavlskonsulent Therese Bloksted og økologikonsulent Pernille Plantener

Konsulentens opgave
Langt de fleste konsulenter kender situationen, hvor man står ude hos kunden og hører om fremtidsplaner, der kan tage pusten fra de fleste. Mange drømme starter over en kop kaffe ved køkkenbordet, men langt de fleste kommer aldrig videre eller falder fra hinanden kort tid efter de er realiseret.

Det at kunne vurdere et projekts værdi og indhold kræver erfaring og indsigt i nicheproduktioner og selvfølgelig et godt kendskab til den enkelte kunde, eller evnen til at kigge lidt ind bag 'facaden' og stille de rette spørgsmål. Spørgsmål, der leder landmanden til også at tænke markedsføring, salg, logistik, investeringer og arbejdsbehov ind i processen, og ikke stoppe ved produktet. Det er vigtigt som konsulent at holde fokus på, at nicheproduktioner skal producere en vare af høj værdi og kvalitet, der henvender sig til forbrugeren som noget helt unikt.

Produktet skal have samtidig have et "brand" der henvender sig til en bestemt målgruppe.

Økologi som inspirator
De økologiske landbrug, måske især de mindre af slagsen er kendt for at tænke i mere alternative retninger, hvor størrelsen på ejendommen ikke er bestemmende for 'gørelsen'. Et eksempel kan findes hos landmand Niels Heine Kristensen i Nordsjælland, der har haft succes med produktudvikling i dialog med en kundegruppe, der dermed er blevet loyale kunder til produktet.
Niels Heine Kristensen havde i flere år været leverandør af grovfoder i form af wrappede småballer til hestefolk.

Kunderne havde efterspurgt sort havre og efter et par års dyrkning i lille skala havde han idéen til et projekt, der skulle skabe ham en position på markedet. I samarbejde med en hestekonsulent og Niels' faste økologikonsulent blev der startet et projekt, der forløb med afprøvninger af forskellige kornarter og -sorter. Der blev afholdt markvandringer og møder for hestefolk, hvor analyser af afgrøderne blev diskuteret. Mødedeltagerne blev inviteret med i beslutningen om hvilke af de afprøvede arter og sorter, der skulle satses på. Der blev udarbejdet et informativt hæfte til den videre markedsføring.

Dette er et projekt med succes, der starter der hvor konsulenten tror på sin kundes ide, og aktivt hjælper med at gøre den til virkelighed.

Først og fremmest skal man som rådgiver have blikket rettet mod et formodet marked. Niels Heines ide om salg af sort havre havde udgangspunkt i hans ønske om at kunne hæve salgsprisen på sine afgrøder, idet kornprisen på tidspunktet for projektets påbegyndelse var helt i bund. Priserne er efterfølgende steget, men ikke desto mindre er der skabt et marked og en kundegruppe til produktet.

Man skal høste erfaringen hos kunden
Når ideen og produktet er skabt hos landmanden, er det en vigtig øvelse at planlægge, hvordan relationen til kunden kan fastholdes. Optimalt er det at tilrettelægge et forløb, hvor kunden til produktet har indflydelse på selve produktudviklingen.

Det at tænke i events er meget brugbart, da den enkelte kunde oplever at der bliver satset på produktet og på dem. Det at få en smagsprøve eller lidt med hjem gratis - kun med en anmodning om at give feedback på produktet - betyder dels at landmanden får værdifuld information til produktudviklingen, dels at kunden er tilbøjelig til at vende tilbage. Når der i denne sammenhæng tales produkt, skal det forstår bredt, dvs. omfattende emballage, håndterbarhed, tilgængelighed mv.

Støtten fra konsulenten er her vigtig for at landmanden kan komme videre. Konsulenten skal træde ud af den traditionelle specialistrolle og i stedet optræde som proceskonsulent. Måske skal der andre specialister på banen, f.eks. en markedsføringskonsulent eller som i ovennævnte tilfælde en hestekonsulent. Den faste konsulents opgave er at fastholde landmanden på beslutninger, holde fokus, følge op samt stille de spørgsmål, der får landmanden til at se produktet med kundens øjne. Endvidere kan konsulenten pege på muligheder for projektstøtte under landdistriktsprogrammet.

Brug de mindre landbrug
Har du som konsulent kunder, der går med drømme i øst og vest: prøv at udfordre dem på det. Se om de kan formulere idéerne i et koncentreret projekt, og vær med til at skabe værdi for landmanden samt liv og mangfoldighed på landet.

Deltidslandmænd

Udvikling