Projektansvarlig

Målrettet rådgivning til deltidslandmænd

Projektet har til formål at sikre, at deltidslandmandens behov for rådgivning bliver dækket nu og i fremtiden. Her er det vigtigt, at rådgivningen tager hensyn til og dækker områder omkring samspillet mellem job, fritid, familie og aktiviteter på landbruget. Projektet indeholder bl.a. behovsafdækning hos deltidslandmændene, udvikling af rådgivningstilbud, innovationsforløb og netværksdannelse samt gennemførelse af demonstrationsforløb.

Foldere, pjecer og produktblade

Der er meget information i mange af de pjecer, foldere og andet materiale, som er udarbejdet i Dansk Landbrugsrådgivning. Vi har samlet det i en oversigt, der gør det nemt at finde frem til og har gjort det muligt for dig at bestille materialet ét sted.

Målrettet rådgivning til deltidslandmænd

Afsluttende rapport

Forny din ejendom- værditilvækst og livskvalitet

I 2008 gennemfører Dansk Landbrugsrådgivning i samarbejde med Nykredit og Danske Deltidslandmænd en møderække for deltidslandmænd om, hvordan de kan forbedre og forskønne deres ejendom.

Møderækken "Forny din ejendom"

I efteråret 2008 og foråret 2009 inviterede Dansk Landbrugsrådgivning ejere af deltidslandbrug til møde vedr. Forny din ejendom. Møderne blev arrangeret i samarbejde med Nykredit og danske deltidslandmænd.

Forslag til opfølgning på mødet Forny din ejendom

Omhandler bl.a. tjekpunkter og direkte kontakt med kunden.

Demonstrationsprojekt: Nicheproduktion og produktudvikling

Agrovi har i samarbejde med Horseconsult og den økologisk landmand Niels Heine Kristensen gennemført demonstrationsprojektet Fortidens korn – fremtidens hestefoder?.

Er nicheproduktion vejen frem for de mindre landbrug?

Som konsulent har man som udgangspunkt fokus på mere konventionelle løsninger hos fritids- og deltidslandmænd. Alt efter areal satser man mere traditionelt og glemmer måske for ofte at få helheden med på bedriften.

Strategi og Plan - Strategi for det hele liv

Som inspiration til jeres opfølgning på møderne, har vi udarbejdet et forslag til opfølgning med tilhørende materiale. Materiale som henvender sig til deltidslandmænd, som allerede er kunder i DLBR og til deltidslandmænd, som mødte rådgivere fra DLBR for første gang.

Forny din ejendom - forår 2008

Søger I viden og inspiration til, hvordan I kan ændre rammerne for jeres liv på landet? Danske Deltidslandmænd, Dansk Landbrugsrådgivning og Nykredit inviterer jer til et møde, hvor I kan få svar på mange af de spørgsmål, der dukker op, når I overvejer at forny jeres ejendom.

Regionsmøder 2007– Danske Deltidslandmænd

Formand Tage Hansen og næsteformand Grethe Rasmussen besøgte i regionerne i foråret.

Økonomikonference 2007

På økonomikonferencen 2007 var emnet for tema 14 den 25. september rådgivning til deltidslandmænd og bedrifter med produktioner, der ikke er de traditionelle planter, kvæg og svin.Her kan du se indlæggenes overskrift og få adgang til bilag og show fra temaet

Evaluering af Forny din ejendom, foråret 2008

I forbindelse med møderækken Forny dine ejendom har vi lavet to spørgeundersøgelser.

Møderækken Forny din ejendom efterår 2008

Møderækken Forny din ejendom

Danske Deltidslandmænds Årsmøde 2007

Danske Deltidslandmænd holdt årsmøde 27. oktober 2007 på Munkebjerg Hotel i Vejle. Læs beretning og se bilag fra mødet.

Forny din ejendom - materiale til brug ved møderne

Side med materiale, som kan benyttes i forbindelse med møderækken Forny din ejendom.

Udstillerliste - Forum for Rådgivere af deltidslandmænd

Her finder du link til beskrivelsen af de produkter og ideer, der blev diskuteret på netværksmø-de om rådgivning af deltidslandmænd tirsdag den 4. december 2007.

Netværksmøde – Forum for Rådgivere af deltidslandmænd

Mødets har fokus på vidensdeling mellem centrene som inspiration til at udvikle centrenes rådgivning til deltidslandmænd. Der vil blive nedsat netværks- og arbejdsgrupper, til at arbejde videre med ideerne fra mødet.

Brugergruppen for Deltidsrådgivning

Brugergruppen for Deltidsrådgivning er nedsat af Landbrug & Fødevarer og Dansk Landbrugsrådgivning.

Konference for deltidslandmænd 2008

Konferencen og deltidsrådgivning 2008 - Mangfoldighed og Innovation

Regnskab til deltidslandmænd

I 2010 vil der fortsat være fokus på regnskab til deltidslandmænd. På siden her vil der blive samlet en række link til beskrivelser, dokumenter, værktøjer m.m. der støtter op om indsatsen.