Projektansvarlig

Markbrug Mod nye Mål

Projektets formål er at forbedre indtjeningen hos den enkelte landmand, idet der fokuseres på at skabe forbedringer i produktionen og dermed styrke det økonomiske resultat på den enkelte bedrift. Forudsætningerne for dette er, at landmandens rådgiver har kompetence i at kunne yde målbaseret produktionsrådgivning i planteproduktionen. I projektet øges rådgivernes kompetence til at yde helhedsorienteret rådgivning på alle områder, der vedrører markdriften.

Markbrug Mod nye Mål

Afsluttende rapport

Markbrug Mod nye Mål har styrket produktionsrådgivningen

Markbrug Mod nye Mål har styrket produktionsrådgivningen og sat stærkere fokus på økonomien i markbruget. Det er én af konklusionerne i en spørgeundersøgelse.

Rådgivningsbehov i planteproduktionen

Rådgivningsbehov i planteproduktionen er undersøgt ved interviews hos en række deltids- og vækstlandmænd

Erfaringer med målbaseret markrådgivning for økologer

Erfaringer med målbaseret markrådgivning for økologer. Der er formuleret anbefalinger til både ledelse og medarbejdere om arbejdet med målbaseret markrådgivning.

Økonomi i planteavl – driftsresultater i 2007 og aktuelle emner

Planteavlerne øgede dækningsbidraget med 70 % i 2007 i forhold til året før.