Projektansvarlig

Optimal udnyttelse af vand til markvanding

At optimere rådgivningen vedrørende vand til markvanding såvel på konventionelle som økologiske brug for dermed at forbedre økonomien hos den enkelte landmand. Det skal ske gennem fokuseret rådgivning af landmændene i at optimere timing og fordeling af vandingsvandet.

Optimal udnyttelse af vand til markvanding

Afsluttende rapport

Vanding er aktuel i majs

Det er aktuelt at påbegynde vanding i de majsmarker, der er fremspiret før 10. maj på JB1.