Projektansvarlig

Effektiv videnformidling via PlanteInfo

Informationsplatformen PlanteInfo's formål er at sikre landbrugssektoren muligheden for en fortsat driftsøkonomisk og miljømæssig optimal planteproduktion i kraft af, at erhvervet løbende producerer på baggrund af den nyeste viden om planteproduktion.

Projektet omfatter forsøg med:

  • Præsentation og validering af her-og-nu dyrkningsrelevant information, eksempelvis sygdoms- og skadedyrsvarslinger samt lokale (10 x 10 km) timebaserede vejrregistreringer og -prognoser tilpasset planteavlere.
  • Omlægning af PlanteInfo til ny internetteknologi, der gør det muligt fortsat at udvikle systemet samt sikre en maksimal oppetid.