Projektansvarlig

Rekruttering og praktik i landbruget

Projektet har til formål at sikre, at der er tilgængelig viden omkring ansættelse og praktikforløb i landbruget. Herudover at yde teknisk bistand, som kan medvirke til at landbruget er synligt som arbejdsplads også udenfor branchen og herunder rådgivning vedrørende ansættelse af udenlandske praktikan-ter.