Projektansvarlig

Sporbarhed og datafangst

Projektets formål er at kortlægge og efterprøve mulighederne for at dokumentere og effektivisere arbejdsopgaver inden for jordbruget i relation til sporbarhedsdirektivet. Desuden belyses mulighederne for inden for jordbruget at anvende automatisk GPS-logning i en Internetbaseret database.

Sporbarhed og datafangst

Afsluttende rapport