ReproDagsliste er nu tilgængelig

Promilleafgiftsfonden for landbrug
ReproDagsliste, køer og ReproDagsliste, kvier til daglig reproduktionsstyring er nu tilgængelig i Dyreregistrering.


Nu kan du trække ReproDagsliste, køer og ReproDagsliste, kvier fra Dyreregistrering.

Du kan se et eksempel på udskrifterne her: ReproDagsliste kvier og ReproDagsliste køer. Der er udarbejdet en brugervejledning, som beskriver hvordan man får tilpasset udskrifterne til den enkelte besætning.

Et stærkt redskab der gør det lettere
Som en hjælp til at styre reproduktionen i besætningerne mere effektivt, har Dansk Landbrugsrådgivning lavet udskriften ReproDagsliste, der udnytter informationerne i Kvægdatabasen bedre end tidligere. Man kan få en daglig arbejdsplan for, hvilke reproduktionsopgaver der skal løses.

Med udskriften kan man blandt andet:

  • Få overblik over de aktuelle dyrs reproduktionsstatus
  • Følge den valgte strategi
  • Vide præcis hvilke dyr, der kræver opmærksomhed i dag
  • Tilpasse udskriften nøjagtigt til besætningen

ReproDagsliste er altså et redskab til daglig reproduktionsstyring, som kan anvendes af alle, men som især har sin berettigelse i større besætninger. På den måde bliver den et værdifuldt supplement til udskriften "Ikke påbegyndte/påbegyndte".