Små ændringer med stor effekt - daglig reproduktionsstyring

Promilleafgiftsfonden for landbrug
En række ændringer med betydning for den daglige reproduktionsstyring er implementeret på udskrifterne ikke
Ved at tilføje infektionsgraden for paratuberkulose på udskriften "Forventede kælvninger" bliver det nemmere at træffe de nødvendige forholdsregler for køerne ved kælvning. I kombination med oplysning om koens kælvningsnummer er dette en del af beslutningsgrundlaget for, om koen skal på udsætterlisten eller skal insemineres igen. Flere forhold gør det interessant for mælkeproducenten, at kunne følge de dyr, som er insemineret med kønssorteret sæd (kss). Derfor markeres kss på udskrifterne "Ikke påbegyndte/påbegyndte" og "Forventede kælvninger". I den daglige reproduktionsstyring er et af nøglepunkterne, at have styr på de køer, som endnu ikke er drægtige. En ændring af udskriften "Ikke påbegyndte/påbegyndte" hjælper til at øge fokus på disse dyr.

I løbet af 2008/2009 vil der løbende blive implementeret mere eller mindre omfattende ændringer indenfor pakken af reproduktionsudskrifter. De første ændringer er måske ikke så omfattende, men har ikke desto mindre stor betydning for den daglige reproduktionsstyring. Ændringerne omfatter:

  • Markering af paratuberkulose-kode (implementeres 1. juli)
  • Tilføjelse af variablen "forventet kælvenr." (implementeres 1. juli)
  • Markering af anvendelsen af kønssorteret sæd (er implementeret)
  • Køer henholdsvis kvier, som er "insemineret eller løbet, erklæret ikke drægtige" flyttes til gruppen af køer henholdsvis kvier, som "ikke er insemineret eller løbet" (implementeres 1. juli)

Bedre mulighed for forebyggelse af Paratuberkulose
Paratuberkulose smitter fra køer til de små kalve. Smitten overføres via gødning og mælk. Derfor er rigtig håndtering af kælvekøerne helt central, når du sanerer for paratuberkulose. Hvis du træffer de rigtige forholdsregler omkring kælvning, får du afbrudt en af paratuberkulosens vigtigste smitteveje. Når dine køer er blevet testet for paratuberkulose, bliver de opdelt, afhængig af infektionsgraden. Læs mere om håndtering af kælvekøer med paratuberkulose på (link til Kvæginfo "Håndtering af kælvekøer", 14.09.06 af Søren Saxmose Nielsen).
For at muliggøre udpegning af de smittefarlige dyr, fremgår infektionsgraden nu af udskriften "Forventede kælvninger". På den måde bliver det nemmere, at træffe de nødvendige forholdsregler for køerne ved kælvning.

Ny information som beslutningsstøtte
På udskriften "Forventede kælvninger" tilføjes oplysning om køernes forventede kælvningsnummer. Denne information er blandt andet nyttig i kombination med koens infektionsgrad for paratuberkulose, som beslutningsgrundlag for om koen skal på udsætterlisten eller skal insemineres igen.

Når sæden er kønssorteret
Lettere kælvninger og færre dødfødte kalve, fleksibilitet i produktionen, eget opdræt ved besætningsudvidelse - det er nogle af fordelene ved anvendelse af kønssorteret sæd. Samtidig skal man dog være opmærksom på, at der også er omkostninger forbundet med at bruge kønssorteret sæd. Prisen på kønssorteret sæd er væsentlig højere end for konventionel sæd, og samtidig er drægtighedschancen også lavere. Disse forhold gør det naturligvis interessant for mælkeproducenten, at kunne følge de dyr, som er insemineret med kønssorteret sæd.

På udskrifterne "Forventede kælvninger" og "Ikke påbegyndte/påbegyndte", er nu markeret om dyret er insemineret med kønssorteret sæd, så det bliver nemmere at følge det enkelte dyr. Dette følges op senere på året, af en egentlig udskrift, som fokuserer på resultaterne med kønssorteret sæd på besætningsniveau.

Øget fokus på køer og kvier, som er åbne
Udskriften "Ikke påbegyndte/påbegyndte" har hidtil været inddelt i følgende grupper for køer og kvier:

  • Køer/kvier der ikke er insemineret eller løbet
  • Køer/kvier der er insemineret eller løbet, ikke drægtighedsundersøgt
  • Køer/kvier der er insemineret eller løbet, erklæret ikke drægtig
  • Køer/kvier der ønskes udsat

For at øge fokus på de køer henholdsvis kvier, som ikke er drægtige (det vil sige de er "åbne"), er dyrene i gruppe a) og c) slået sammen i én gruppe under navnene "Køer der er åbne" og "Kvier der er åbne".

For at kunne bevare overblikket over hvilke dyr, der har været insemineret og hvilke, som ikke har, er tilføjet oplysninger om insemineringsnummer og dato for negativ drægtighed. Dyrene er sorteret efter faldende insemineringsnummer, som det ses i eksemplet nedenfor.

Baggrund - en plan for omlægning af reproduktionsudskrifterne
I forbindelse med en generel omlægning af reproduktionsudskrifterne, er der foretaget en række mindre ændringer på udskrifterne "Forventede kælvninger" og "Ikke påbegyndte/påbegyndte".
Disse ændringer er blandt andet resultatet af en brugerundersøgelse blandt mælkeproducenter, produktionsrådgivere, dyrlæger, avlsrådgivere og inseminører som blev foretaget i 2007. Formålet med brugerundersøgelsen var at kortlægge brugen af de eksisterende reproduktionsredskaber, samt at få overblik over hvilke mangler og ændringsforslag brugerne kunne beskrive. Med udgangspunkt i denne brugerundersøgelse og rapporten Vidensyntese Reproduktion (2006) har Dansk Kvæg og Dansire (nu "Viking"), udarbejdet en plan for omlægning af reproduktionsudskrifterne.

Referencer

Vidensyntese Reproduktion - Et samarbejde mellem Dansk Kvæg og Danmarks JordbrugsForskning. 2006. Rapport 113, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg.

Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne publikation.