Projektansvarlig

Udvkl. af rådgivningskoncept til reproduktionsmanagement

Formålet er, at modernisere reproduktionsudskrifterne og implementere dem i et rådgivningskoncept, som bygger på viden fra de igangværende aktiviteter på reproduktionsområdet. Se "Trinvis udvikling af reproduktionsrådgivning" her. Følgende aktiviteter er i gang: Demonstration og afprøvning af reproduktionsredskaber til daglig styring og vurdering af opnåede resultater Status på reproduktion i Danmark - analyser på Kvægdatabasen, med fokus på variation i reproduktionsresultater, reproduktionssygdommes omfang, samt reproduktionsøkonomi

Udvkl. af rådgivningskoncept til reproduktionsmanagement

Afsluttende rapport

Kvierne som aldrig blev til køer

5,5% af en kvieårgang påbegynder aldrig med inseminering eller løbning, selvom de er i besætningen til de er mere end 12 mdr. (Jersey) eller 15 mdr. (stor race) gamle.

Plads til forbedringer af reproduktionsmanagement

Variation i de opnåede reproduktionsresultater for køer, som kælvede i 2005, og som kælver igen viser at der er et potentiale uanset race, besætningsstørrelse og ydelsesniveau.

Stram op på strategien – reproduktionsmanagement for køer

Hvor længe bliver man ved med at inseminere på køerne, selvom de aldrig kommer til at kælve? Ikke alle har en udsætterstrategi og nogle af dem som har én, følger den ikke konsekvent.

Små ændringer med stor effekt - daglig reproduktionsstyring

En række ændringer med betydning for den daglige reproduktionsstyring er implementeret på udskrifterne ikke

Betydning af det uterine miljø og energibalancen for opnåelse af drægtighed hos danske malkekøer.

Projektet har til formål at undersøge sammenhængen mellem miljøet i børen og energibalancen hos malkekøer i perioden lige efter kælvning og den efterfølgende chance for at opnå en ny drægtighed.

ReproDagsliste er nu tilgængelig

ReproDagsliste, køer og ReproDagsliste, kvier til daglig reproduktionsstyring er nu tilgængelig i Dyreregistrering.

Nyt materiale forbedrer reproduktionseffektiviteten

Tjeklister, faktablade og handlingsplan om reproduktion. Nyt materiale sætter system i reproduktionsarbejdet på bedriften og lægger op til samarbejde. Hent det gratis på nettet.

Børscorer og behandlinger for børbetændelser i NySR

Opgørelse på tværs af Ny Sundhedsrådgivnings besætninger viser ingen tydelig sammenhæng mellem børscorer og reproduktionsevne hos køer.