Pas på ukrudtsmidlerne, når du sår vinterraps

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Forholdsregler vedrørende ukrudtsmidler anvendt i korn forud for såning af vinterraps.Hvis der er brugt Monitor eller Hussar i korn forud for såning af vinterraps, stiller det krav til jordbehandlingen.

En række ukrudtsmidler, der er brugt i korn, har så megen jordvirkning, at der er visse begrænsninger, når en følsom afgrøde som vinterraps skal sås.

Monitor
Før såning af vinterraps skal der foretages en grundig og dyb jordbearbejdning, der i intensitet svarer til pløjning. I de seneste år er der set flere afgrødeskader, hvor der er sået vinterraps uden pløjning, også hvor der er etableret raps ved grubbesåning. Det kan derfor ikke anbefales at så vinterraps med grubbesåning - uden først at harve de arealer, der er sprøjtet med Monitor. Jorden blandes ikke nok, når der sås direkte i stubben.


Vinterrapsen til højre er kraftigt udtyndet og i ringe vækst på grund af, at der har været anvendt 12-15 gram Monitor pr. hektar. Der har været foretaget 2 harvninger inden såning - den sidste i ca. 10 cm's dybde. Jordtypen er JB 4-5.

Hussar
Hussar OD/Hussar WG nedbrydes hurtigt i fugtig jord og en grundig harvning er tilstrækkeligt under normale forhold. Efter en tør sommer anbefales pløjning forud for vinterraps. Der kan være risiko for påvirkning af rapsen, når etablering sker ved grubbesåning uden forudgående harvning. Det kan derfor tilrådes at harve lige efter høsten.

Ally ST
Når der er brugt op til 1,07 tablet Ally ST pr. hektar, kan der sås vinterraps uden hensyn til såmetode.

DFF
Hvis DFF er brugt i foråret, anbefales pløjning før såning af vinterraps. En grundig harvning kan sidestilles med pløjning.

Atlantis WG
Indholdet af iodosulfuron (aktivstoffet i Hussar) i Atlantis WG er så lavt, at der ikke er forbehold ved såning af vinterraps.

Kontakt dit lokale landbrugscenter, hvis du vil vide mere om dette emne!

Landscentret
Planteproduktion