Projektansvarlig

Vinterraps mod nye mål

At øge udbyttet i vinterraps samtidig med, at dyrkningsomkostningerne holdes på et lavt niveau. Det undersøges i forsøg, om det er muligt via anvendelse af nye maskiner og dyrkningsteknikker at sikre et mere stabilt og højere udbytte i vinterraps. Der gennemføres endvidere en statistisk analyse af dyrkningsdata for at afdække den bedste praksis for dyrkning af raps.

Vinterraps mod nye mål

Afsluttende rapport

Etableringsmetoder i vinterraps – foreløbige resultater

Nye resultater af forsøg med etableringsmetoder i vinterraps er klar.

Køb ikke gammelt rapsfrø

Det er snart tiden, hvor rapssorter til den kommende dyrkningssæson skal vælges. Vær opmærksom på, at rapsfrø, som blev bejdset til sidste sæson, nemt kan have dårlig spireevne.

Oversigten 2008 - Raps

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2008.

Gødskning af vinterraps om efteråret

Ved rettidig såning af vinterraps er der i de fleste tilfælde ikke behov for tilførsel af kvælstof. Behovet i år skønnes at være lidt lavere end normalt på grund af tidlig afmodning af forfrugten og rigelig nedbør i juli og august måned.

Oversigt over Landsforsøgene 2008

Oversigten udkommer én gang årligt som en afrapportering af de godt 1.100 markforsøg, der i årets løb er udført i samarbejde mellem de lokale planteavlskontorer og Landscentret, Planteproduktion.

Pas på ukrudtsmidlerne, når du sår vinterraps

Forholdsregler vedrørende ukrudtsmidler anvendt i korn forud for såning af vinterraps.

Svampebekæmpelse og vækstregulering i vinterraps om efteråret

Revideret 22.09.2008. Folicur er nu også blevet godkendt til efterårsbrug. Behandling af vinterraps med Juventus kan være aktuel i tidligt såede marker og andre marker med meget kraftig vækst. Evt. behandling anbefales udført i 5-6 løvbladstadiet med 0,5 l/ha Juventus.

Timing og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt

Øget forekomst af græsukrudt i vintersæd skærper kravet om at opnå høj effekt. Ved efterårsbekæmpelse er det afgørende at sprøjte tidligt, mens græsset er under fremspiring.