Foder med benzoesyre til slagtesvin – effekt på ammoniak- og lugtemission

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Dansk Svineproduktion har foretaget forsøg med at tilsætte benzoesyre til svinefoder og målt den efterfølgende effekt på emissionen af lugt og ammoniak. I pågældende forsøg blev der lavet en sammenligning af kontrolfoder og foder tilsat henholdsvis 1 % og


n

Dansk Svineproduktion har foretaget forsøg med at tilsætte benzoesyre til svinefoder og målt den efterfølgende effekt på emissionen af lugt og ammoniak. I pågældende forsøg blev der lavet en sammenligning af kontrolfoder og foder tilsat henholdsvis 1 % og 3 % Vevo Vitall® benzoesyre. Benzoesyre er godkendt i EU til anvendelse i slagtesvinefoder i doser op til 1 %.
Der blev ikke målt nogen statistisk sikker forskel i lugtemissionen efter tilsætning af 1 % benzoesyre til foderet.
Tilsætning af 3 % benzoesyre til foderet resulterede i en statistisk sikker reduktion af ammoniakemissionen på 58 %.


Baggrund
I EU er det tilladt at tilsætte benzoesyre til slagtesvinefoder i doser op til 1 %. Benzoesyres biologiske virkningsmekanisme består blandt andet i en pH-sænkning af urinen. En reduktion af pH-niveauet i urinen resulterer i en nedsat ammoniakfordampning herfra.

Resultater
Ved test af 3 % benzoesyre var pH-værdien i gyllen under gødearealet statistisk sikkert lavere end i kontrolsektionen. Det lavere pH-niveau i gødearealet som følge af tilsætning af 3 % benzoesyre var samstemmende med, at ammoniakfordampningen var lavere i staldsektionen med 3 % benzoesyre tilsat foderet. En stor del af denne reduktion tilskrives et fald i pH i gødearealet.

Ammoniakemission ved hold 4, hvor tilsætning af 3 pct. benzoesyre blev sammenlignet med en kontrolblanding.


Der blev ikke fundet nogen indvirkning på lugtemissionen ved tilsætning af benzoesyre til foderet, skønt der blev fundet højere koncentrationer af svovlbrinte i staldene, hvor der var tilsat 3 % benzoesyre til foderet.Kilde:
Lyngbye, M.; Sørensen, G. (2006): Benzoesyre i foder til slagtesvin - effekt på ammoniak og lugtemission.
Meddelelse nr. 738. Dansk Svineproduktion, Den Rullende Afprøvning