Projektansvarlig

Impl. af nyt økonomistyringssystem i rådgivningen

Projektets formål er, at landmanden som virksomhedsleder får netop det økonomiske overblik over virksomheden, der matcher hans aktuelle situation og virksomhed, og de bedste forudsætninger for at anvende årsrapporten som analyse- og ledelsesværktøj af sin virksomhed. Projektet sikrer en effektfuld rådgivning til landmanden, som inddrager de nyeste værktøjer til planlægning og økonomistyring, så der er sammenhæng og synergi mellem planlægning, opfølgning og årsrapport. Projektet omfatter udvikling af et rådgivningsforløb med tilhørende informations- og undervisningsmaterialer, som kan sikre at landmandens rådgivere er klædt bedste mulig på til gavn for den enkelte landmand.

Impl. af nyt økonomistyringssystem i rådgivningen

Afsluttende rapport

Temadag om implementering af ny årsrapport

- Kunder, Arbejdsproces, Forretning og Rådgivning.

Materiale til God regnskabspraksis

Materialet fra de faglige orienteringsmøder om Ny årsrapport er tilgængelig. Materialet kan frit bruges til det interne arbejde på centrene. På møderne blev God regnskabspraksis i DLBR udleveret. Denne findes ligeledes her på nettet.