Projektansvarlig

Kvægkampagne - helhedsorienteret rådgivning

Projektets overordnede formål er at udvikle og implementere nye rådgivningsprodukter/-ydelser til kvægbrugerne med afsæt i de tiltag og erfaringer, som er indhentet tidligere.