Projektansvarlig
Henrik Frederiksen

Opdatering af Byggeblade

Formålet med projektet er at sikre landmænd et godt grundlag for planlægning og opførelse af nye bygningsanlæg. Dette sker på baggrund af to hovedaktiviteter i projektet: Udarbejdelse af Landbrugets Byggeblade, der anvendes som støtte for projektering og myndighedsbehandling i forbindelse med landbrugsbyggeri. Byggebladene sikrer den tekniske kvalitet i landbrugsbyggeri og giver en hurtigere og bedre projektering og byggesagsbehandling hos myndighederne. Landbrugets Byggeblade skrives direkte ind i det nye Bygningsreglement 07 (BR 07). Generering af ny viden om optimal placering af et givent landbrugsbyggeri samt mulighed for sammenstilling af alternative placeringer.

Opdatering af Byggeblade

Afsluttende rapport

Byggeblade 2008

Samlet oversigt over byggeblade 2008

Landbrugets Byggeblade bygger om

Landbrugets Byggeblade opdateres og ændre struktur