Projektansvarlig

Produktionseffektive stalde

Projektets formål er, at øge landmandens kendskab til de funktionskrav, svineproducenter skal stille ved etablering, renovering og udvidelse af deres produktionsanlæg for at kunne producere svin lønsomt under forhold, der tilgodeser kravene til dyrevelfærd, in- og eksternt miljø, sundhed samt krav til minimale transportafstande inden for og mellem egne besætninger. Funktionskravene indgår sammen med relevante rådgivningsmetoder og -værktøjer som en del af de den tekniske bistand, som ydes med henblik på, at den nyeste faglige viden udnyttes effektivt. Projektet gennemføres med udgangspunkt i svineproduktion og suppleres med fjerkræproduktion, hvor dette er praktisk muligt.

Produktionseffektive stalde

Afsluttende rapport