Projektansvarlig

Rådgivningskoncepter, svineproduktion

Projektets overordnede formål er, at landmanden modtager en bedre rådgivning, som er baseret på god produktionspraksis og forpligtende rådgivning, der er målrettet den enkelte svineproducents behov. Dette opnås ved at rådgivningen inddrager et nyt rådgivningskoncept vedrørende pasning af søer i drægtigheds- og løbeafdeling, pasning af smågrise og slagtesvin samt styring af vådfodringsanlæg. Rådgivningen er baseret på, at anvisningerne følges op med aftaler om forpligtende rådgivningsforløb. Projektets resultater medvirker til at forbedre dyrevelfærd, (arbejds)miljø og sundhed samt svineproducenternes økonomiske resultat.

Vådfodermanagement

Vådfodermanagement link til InfoSvin

Saneringsmanagement

Saneringsmanagement link til InfoSvin

Farestaldsmanagement

Farestaldsmanagement på InfoSvin

ESF Management

ESF Management link til InfoSvin

Rådgivningskoncepter, svineproduktion

Afsluttende rapport