Projektansvarlig
Klaus Bergulf

Rådgivning om fødevarer, produktsikkerhed og kvalitet

I projektet ydes specialrådgivning i relation til fødevare- og produktsikkerhed, herunder muligheder for produktudvikling, kvalitetssikring og daglig optimering af produktionen. Projektets formål er at sikre, at den tekniske bistand sker på et opdateret grundlag og herunder at den enkelte landmand har adgang til den nyeste viden på området og dermed får det optimale grundlag for at træffe konkrete beslutninger.

Rådgivning om fødevarer, produktsikkerhed og kvalitet

Aktiviteter, der er støttet af promilleafgiftsfonden

Rådgivning om fødevarer, produktsikkerhed og kvalitet

Afsluttende rapport