Business Check Mink

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Der er indberettet 37 2007-regnskaber til Business Check mink. Ud af de 37 regnskaber er der i de 8 regnskaber et væsentligt salg af avlsdyr og/eller saneringsdyr. Derfor er valgt at vise disse 8 regnskaber i en selvstændig opgørelse.
Der er indberettet 37 2007-regnskaber til Business Check mink. Ud af de 37 regnskaber er der i de 8 regnskaber et væsentligt salg af avlsdyr og/eller saneringsdyr. Derfor er valgt at vise disse 8 regnskaber i en selvstændig opgørelse.


Når man vurderer de enkelte regnskaber, skal der tages højde for, at konteringerne bag regnskaberne ikke er fuldstændig ens. F.eks. er salgsafgiften i nogle regnskaber trukket fra skindprisen i bruttoudbyttet, medens den i andre regnskaber er vist som en udgiftspost Tilsvarende er der usikkerhed om konteringen af udbetalingen af årets overskud fra Kopenhagen Fur. Med hensyn til pelsningsudgifterne, er der stor forskel på, om man selv pelser eller får det gjort ude. Derfor er givet en supplerende kommentar om man selv pelser og om man pelser for andre. Dette kan også ses som en post med pelsningsindtægter.

Foruden selve regnskabsresultaterne, er der en gennemgang af opstillingen og resultaterne i PDF dokumentet.