Pjecen Produktionsøkonomi Svin, 2008

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Formålet med denne pjece er at præsentere resultater af betydning for produktionsøkonomien på bedrifter med produktion af smågrise, slagtesvin samt bedrifter med integreret produktion. Herudover indeholder pjecen tre forskellige temaer

 

Formålet med denne pjece er at præsentere resultater af betydning for produktionsøkonomien på bedrifter med produktion af smågrise, slagtesvin samt bedrifter med integreret produktion. Herudover indeholder pjecen treire forskellige temaer.

I temaerne behandles aktuelle emner, som svineproducenter og deres rådgivere kan læse som inspiration og støtte, når der skal arbejdes med udviklin g af bedriften. I temaerne behandles følgende:

  • Mest miljø for pengene
  • Fremtidens svineproducent
  • Risikoafdækning

Pjecens enkelte afsnit kan læses ved at klikke på det ønskede afsnit. Hele pjecen kan ses i en sammenhæng ved at vælge Produktionsøkonomi Svin, 2008, der er i PDF-format.

Klik for at vælge ønskede afsnit eller hele pjecen:
1. De økonomiske vilkår
2. Smågriseproducenterne
3. Slagtesvineproducenterne
4. Integrerede bedrifter
5. Mest miljø for pengene
6. Fremtidens svineproducent
7. Risikoafdækning
8. Ti års udvikling
9. Forklaring til nøgletal
Hele pjecen: Produktionsøkonomi Svin, 2008 (PDF-format)

Bestilling af pjecen i Netbutikken: Bestil Produktionsøkonomi Svin, 2008

Kilde:
Produktionsøkonomi Svin, 2008
Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret