Projektansvarlig

Rådgivning med afsæt i Økonomidatabasen

Projektet har til formål at sikre en skarp og billig økonomirådgivning til landmanden, som inddrager alle tal fra økonomidatabasen. Via en billig og effektiv rådgivning vil landmanden have et unikt grundlag for en total benchmarking af bedriften og dens resultater og herved en øget optimering og indtjening til landmanden.

Business Check analyser

Business Check analyserne viser opgørelse inden for kvæg, grovfoder og svin, planteprodukter. Business Check analyserne er individuelle opgørelser inde for de fire hovedproduktioner. Opgørelserne kan anvendes til at sammenligne egne resultater med de, som er præsenteret i de to hæfter. Business Check hæfterne kan rekvireres hos Landscentret, Økonomi.

Landbrugets driftsresultater 2007

Pjecen Landbrugets driftsresultater indeholder regnskabsresultater for kalenderåret 2007. Regnskabsresultaterne er vist for henholdsvis kvægbrug, svinebrug, planteproduktion, mink og fjerkræ.

Business Check Mink

Der er indberettet 37 2007-regnskaber til Business Check mink. Ud af de 37 regnskaber er der i de 8 regnskaber et væsentligt salg af avlsdyr og/eller saneringsdyr. Derfor er valgt at vise disse 8 regnskaber i en selvstændig opgørelse.

Rådgivning med afsæt i Økonomidatabasen

Afsluttende rapport

Opdatering af regnearket kend dit DB

Regnearket er et værktøj, der hurtigt giver dig et overblik over dækningsbidraget sammenlignet med tilsvarende bedrifter. Du kan hente oplysninger direkte fra Regnskabsdatabasen til brug i regnearket.

Regnskabsresultater fra bedrifter med svin

2007 blev et økonomisk dårligere år end forventet for svineproducenterne. Årsagen er især de kraftigt forøgede foderpriser, som for alvor satte kursen mod skyerne i august/september. Den pludselige forøgelse af foderpriserne havde den negativ afledte effekt, at priserne på smågrise faldt betydeligt. Det betød, at det især blev smågriseproducenterne, der blev påvirket af udviklingen i efteråret. Samtidig blev afregningsprisen lidt lavere end forventet.

Foreløbige regnskabsresultater fra svinebedrifter

Svineproducenterne har oplevet en kraftig forringelse af det økonomiske resultat fra 2006 til 2007.

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2008

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2008

Pjecen Produktionsøkonomi Svin, 2008

Formålet med denne pjece er at præsentere resultater af betydning for produktionsøkonomien på bedrifter med produktion af smågrise, slagtesvin samt bedrifter med integreret produktion. Herudover indeholder pjecen tre forskellige temaer

Foreløbige regnskabsresultater fra malkekvægbedrifter

Malkekvægbedrifter har oplevet positiv udvikling i økonomiske resultater fra 2006 til 2007. Udviklingen er dog primært drevet af positive konjunkturer på besætning og beholdninger.

Overførsel af årsrapporter for kalenderåret 2007 til økonomidatabasen

Første overførsel til økonomidatabasen er den 1. februar. Når det enkelte regnskab er udarbejdet, kan det overføres. Vi anbefaler, at man bruger status og omsætning - kvæg og afgrødeopgørelse til at fremskaffe supplerende oplysninger til regnskabet.

Overførsel af årsrapporter for kalenderåret 2007 til økonomidatabasen

Første overførsel til økonomidatabasen er den 1. februar. Når det enkelte regnskab er udarbejdet, kan det overføres. Vi anbefaler, at man bruger status og omsætning - kvæg og afgrødeopgørelse til at fremskaffe supplerende oplysninger til regnskabet.

Promilleafgiftsmidler til Økonomidatabasen i 2008 (2007-årsrapporter)

Indberetningen af årsrapporter for 2007 og 2007/08 samt produktionsregnskaber for 2007 støttes med midler fra Promilleafgiftsfonden.

Promilleafgiftsmidler til Økonomidatabasen i 2008 (2007-årsrapporter)

Indberetningen af årsrapporter for 2007 og 2007/08 samt produktionsregnskaber for 2007 støttes med midler fra Promilleafgiftsfonden.

Regnskabsanalyser

Regnskabsanalyserne er de traditionelle kredsanalyser opdelt efter de ønskede kriterier. Analyserne er nu tilgængelige for regnskabsåret 2007.

Regnskabsanalyser

Det er nu muligt selv at lave regnskabsanalyser. Analyserne kan foretages på regnskaber fra egen kreds.

Opdatering af regnearket kend dit DB

Regnearket er et værktøj, der hurtigt giver dig et overblik over dækningsbidraget sammenlignet med tilsvarende bedrifter. Du kan hente oplysninger direkte fra Regnskabsdatabasen til brug i regnearket.