Tjekliste formuemøde, afkastanalyse samt risikoprofil

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Her kan du læse om tjekliste formuemøde, afkastanalyse samt risikoprofil.
Her kan du læse om tjekliste formuemøde, afkastanalyse samt risikoprofil.

Dialogværktøjet sikrer at rådgiveren, ved hjælp af en mængde forskellige spørgsmål, kommer hele vejen rundt om alle landmandens formue- og finansielle forhold, og som samtidig sikrer at en del af de i lov om finansiel rådgivning (MIFID) stillede krav, opfyldes.
Se tjekliste formuemøde
(Word)

Risikoprofilværktøjet sikrer at landmandens finansielle investeringer matcher risikoviljen og risikoevnen.
Risikoprofil
(Excel)

Analysen sammenligner det risikojusterede afkast på hovedparten af de danske investeringsforeninger, opdelt i forskellige investeringsscenarier. Analysen tager udgangspunkt i hvad 100 kr. er blevet til, afhængigt af hvilken investeringsforening man har benyttet.
Afkastanalyse
(PPT).