Projektansvarlig

Rådgivning om finansiering og formuepleje

Projektet har til formål at sikre en optimal rådgivning til den enkelte landmand, der hjælpe landmanden til at håndtere formue og finansiering på økonomisk bedste vis. Landbruget har store summer i både gæld og formue, hvilket giver mulighed for store økonomiske gevinster, men også store tab, hvis der ikke ydes den rigtige og uvildige rådgivning med afsæt i den enkelte landmand situation.

Pensionsregneark

Her kan du finde pensionsregnearket, som giver overblik over landmandens pensionsordninger.

Tjekliste formuemøde, afkastanalyse samt risikoprofil

Her kan du læse om tjekliste formuemøde, afkastanalyse samt risikoprofil.

Rådgivning om finansiering og formuepleje

Afsluttende rapport