Nyhedsbrev nr. 56 - Landdistriktsudvikling

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Læs sidste nyt om Landdistriktsudvikling1. Midlertidigt stop for ansøgninger om tilskud under Erhvervsudviklingsordningen under Landdistriktsprogrammet
Fra Udviklingsstøttekontoret i Direktoratet for FødevareErhverv har vi modtaget følgende:

Midlertidigt stop for ansøgninger efter tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet
Fra den 1. januar 2008 kan der midlertidigt ikke indsendes ansøgninger om tilskud efter tilskudsordningerne under landdistriktsprogrammet, som er iværksat ved bekendtgørelser i 2007. Der er ved at blive udstedt bekendtgørelser om dette stop for ansøgninger.

Årsagen til det midlertidige stop for ansøgninger er, at Europa-Kommissionen endnu ikke har godkendt det danske landdistriktsprogram. Det har været forventet, at Kommissionens godkendelse af landdistriktsprogrammet ville foreligge inden udgangen af 2007. Bevillingshjemlen for finansieringen af ordningerne under landdistriktsprogrammet har i 2007 været baseret på et aktstykke med forventning om godkendelse af programmet i 2007. Bevillingshjemlen i dette aktstykke er begrænset til 2007. Af samme grund har Fødevareministeriet besluttet, at der midlertidigt ikke vil blive truffet afgørelser med hensyn til de ansøgninger om tilskud efter ordninger under landdistriktsprogrammet, som er indgivet i 2007.

Forhandlinger mellem Fødevareministeriet og Kommissionen har dog ført til, at programmet forventes godkendt i løbet af januar måned. Når der forligger en afklaring heraf eller der foreligger en anden bevillingsmæssig hjemmel til tilsagnsgivning, vil der igen kunne indsendes nye ansøgninger og træffes afgørelser i de ansøgninger, der er indsendt i 2007.

De tilskudsordninger, der omfattes af det midlertidige ansøgningsstop er følgende:

 • Tilskudsordningen vedrørende innovation gennem udvikling, demonstration og investeringer vedrørende det primære jordbrug.
 • Tilskudsordningen vedrørende fremme af innovation vedrørende forarbejdning i fødevare- og skovbrugssektoren gennem udvikling, demonstration og investeringer.
 • Tilskudsordningen vedrørende tilskud til henholdsvis anlæg og pleje af vådområder.
 • Tilskudsordningen vedrørende omlægning til økologisk jordbrug.
 • Tilskudsordningen vedrørende miljøbetinget tilskud.
 • Tilskudsordningen vedrørende braklagte randzoner langs vandløb og søer.
 • Tilskudsordningen vedrørende pleje af græs- og naturarealer.
 • Tilskudsordningen vedrørende landskabs- og biotopforbedrende beplantninger.
 • Tilskudsordningen vedrørende jordbrugere på visse småøer (Ø-støtte).
 • Tilskudsordningen vedrørende til børne- og ungdomsaktiviteter i landdistrikterne.
 • Tilskudsordningen vedrørende kulturelle aktiviteter i landdistrikterne.

Med hensyn til det midlertidige stop for afgørelser i ansøgninger, som er indsendt i 2007, er det især de 3 førstnævnte tilskudsordninger, der vil blive berørt.

2. Fundraising - fra idé til projekt
Et to-dags kursus, der giver dig en introduktion til projektudviklingens forskellige faser og værktøjer. Du får mulighed for at gøre din projektidé til et virkeligt projekt i et innovativt forum med andre projektidémagere. Du introduceres til projektudvikling og fundraising og får et solidt fagligt grundlag for at kunne udvikle kvalificerede og konkurrencedygtige projekter.


Venlig hilsen

landet@landscentret.dk
- netværk for landdistrikts- og projektrådgivere