Nyhedsbrev nr. 58 - Landdistriktsudvikling

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Læs sidste nyt om Landdistriktsudvikling1. Fire nye tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet åbnet

Der kan nu søges om tilskud til ordningerne:

- Braklagte randzoner
- Pleje af græs og naturarealer
- Miljøbetinget tilskud
- Tilskud til omlægning til økologi

2. Status på erhvervsudviklingsordningerne under Landdistriktsprogrammet
Der er ingen afklaring omkring hvornår Erhvervsudviklingsordningerne (Udviklingsprojekter, Demonstrationsprojekter og Investeringsprojekter) forventes at åbne. Det danske Landdistriktsprogram er godkendt i EU, så det er nationale forhold der bremser ordningerne.

Vi forventer fortsat at afholde et kursus fælles med Agrotech og DFFE målrettet disse ordninger, så snart ordningerne åbner.

3. Status på Velfærdsministeriets (tidl. Indenrigsministeriet) Landdistriktspulje
Da Finansloven først ventes vedtaget medio april, kan afslag og tilsagn tidligst forventes i starten af maj. Ministeriet accepterer at projekternes tidsplan rykkes med en tilsvarende periode.

4. Region Midtjylland afholder landdistriktskonference den 3. marts 2008 på Gl. Estrup

Lyt til og tal direkte med:

  • Mariann Fischer-Boel, EU's landbrugskommissær
  • Morten Lautrup-Larsen, vicedirektør, Direktoratet for FødevareErhverv
  • Bent Hansen, regionsrådsformand, Region Midtjylland
  • Torben Jensen, borgmester, Norddjurs

Tilmeldingsfrist er den 21. februar og deltagelse er gratis.

Venlig hilsen

landet@landscentret.dk
- netværk for landdistrikts- og projektrådgivere